Adwokat Kościelny w Elblągu

Prawo kanoniczne to wewnętrzne prawo Kościoła katolickiego, zbiór zapisanych w dokumentach – zwłaszcza w Kodeksie prawa kanonicznego – dyrektyw sankcjonujących rozmaite formalne aspekty funkcjonowania instytucji Kościoła. Określa ono również sposób, w jaki wierni mogą i powinni uczestniczyć w życiu Wspólnoty, jak również korzystać z rozmaitych procedur (instytucji) prawnych, takich jak stwierdzenie nieważności małżeństwa w Elblągu czy w Sądach Biskupich w innych miastach Polski. Adwokat kościelny jest natomiast znawcą przepisów kanonicznych, który w każdym przypadku służy potrzebującym wsparciem związanym z interpretacją przepisów, czy też doradztwem dot. podjęcia określonych kroków prawnych. W Elblągu pomoc tego rodzaju zapewnia także przedstawiciel naszej kancelarii kanonicznej.

Co wyróżnia adwokata kościelnego na tle innych prawników? Po pierwsze – jest on absolwentem studiów na kierunku prawo kanoniczne, a więc niekwestionowanym ekspertem w tej dziedzinie. Po drugie – cechuje się szeregiem zalet moralnych niezbędnych do niesienia pomocy prawnej w sytuacji, gdy pod uwagę należy wziąć nie tylko przepisy, lecz również uczucia religijne wiernych. Po trzecie w końcu – adwokat kościelny, który w Elblągu jest otwarty na potrzebujących i ich problemy, za zgodą ordynariusza może reprezentować mocodawców w Sądzie Biskupim w Elblągu, czyli Sądzie Diecezjalnym Diecezji Elbląskiej.

W czym może Ci pomóc Adwokat kościelny w Elblągu?

Jeśli mielibyśmy wskazać kanoniczną instytucję prawną, która często staje się dla wiernych źródłem wątpliwości, byłoby nią bez wątpienia stwierdzenie nieważności małżeństwa, czyli tzw. rozwód kościelny. W wielu przypadkach pragną z niej skorzystać członkowie Wspólnoty, którzy żywią przekonanie, że zawarte przez nich małżeństwo nie powinno być traktowane jako pełnoprawne. Adwokat kościelny w Elblągu służy w takim przypadku zainteresowanym nie tylko poradami, które pozwolą im przygotować się do wszczęcia postępowania, lecz także rzetelnym wsparciem formalnym na każdym etapie procesu. Nasz adwokat kościelny w Elblągu, w ramach konsultacji zdalnych lub umówionych spotkań, może również okazać cenną pomoc w związku z innymi sprawami małżeńskimi, w tym zagadnieniami dot. separacji lub uznania zaginionego małżonka za zmarłego.

Nasza kancelaria kanoniczna, również w Elblągu, oferuje współpracę także osobom duchownym. Sprawy, których prowadzenia podejmuje się nasz adwokat kościelny, mogą być związane m.in. z tworzeniem i opiniowaniem dokumentów, pośrednictwem w zawieraniu umów, zarządem nieruchomościami czy pełną obsługą formalno-prawną diecezji, parafii lub zakonu.

adwokat-koscielny-poznan

Nasz przedstawiciel służy również doradztwem z zakresu prawa wyznaniowego, czy też ochrony i przetwarzania danych osobowych wiernych.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Elblągu

Mimo rosnącej częstotliwości wszczynania procedury dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa (w Elblągu, czyli w Diecezji Elbląskiej i innych diecezjach na terenie Polski) należy pamiętać, że jest to rozwiązanie formalne stosowane przez władzę kościelną jedynie w sytuacjach, gdy nie podlega wątpliwości fakt, że dane małżeństwo nie zostało zawarte w sposób ważny. Nie stanowi zatem furtki dla małżonków pragnących rozpocząć życie z kimś innym z powodu wypalenia się związku. Dlatego właśnie określenie „rozwód kościelny” – choć popularne – jest niewłaściwe. W Elblągu bowiem, ani nigdzie indziej, Sąd Biskupi nie może oficjalnie przerwać małżeństwa, w wyniku którego doszło do zawiązania niezniszczalnego węzła małżeńskiego. Jeśli jednak Sąd Duchowny zyska przekonanie, że na ważność danego małżeństwa negatywnie wpłynęły określone przez prawo tytuły prawne, stwierdzenie nieważności małżeństwa może zwolnić małżonków z przysięgi dochowania sobie wzajemnej wierności. Jakie przesłanki ku temu wyszczególnienia prawodawca? W pierwszej kolejności szczególne przeszkody zrywające dotyczące kwestii takich jak:

Zbyt niski wiek współmałżonków

Niemoc płciowa jednego z partnerów

Nieprzynależność jednego z partnerów do Kościoła

Pokrewieństwo, powinowactwo lub pokrewieństwo prawne współmałżonków

Uprowadzenie jednego z partnerów

Wstępek (małżonkobójstwo lub udział w zbrodni)

Zakonne śluby czystości

Święcenia kapłańskie

Przyzwoitość publiczna

Istniejące już małżeństwo jednego z partnerów

Do stwierdzenia nieważności małżeństwa – tzw. rozwodu kościelnego – w Elblągu mogą doprowadzić jednak również przeszkody innej natury, czyli braki dot. zgody małżeńskiej oraz różnego rodzaju istotne braki proceduralne. Do braków związanych z charakterem zgody małżeńskiej zaliczamy m.in. brak wystarczającej wiedzy nt. przymiotów małżeństwa, symulację zgody, niedojrzałość emocjonalną czy zaburzenia osobowości.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

Sąd Biskupi w Elblągu (Sąd Diecezjalny Diecezji Elbląskiej) może zainteresować się kwestią ważności danego małżeństwa po skierowaniu doń przez wiernego tzw. skargi powodowej dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa. W piśmie tym ukazuje się historię związku oraz przeszkodę, która jego zdaniem czyni małżeństwo nieważnym od samego początku. W dokumencie – który w Elblągu może pomóc stworzyć nasz adwokat kościelny – powinny znaleźć się także dane osobowe świadków, którzy będą w stanie poświadczyć o faktycznym wystąpieniu danej przeszkody zrywającej. Po przyjęciu skargi przez trybunał dochodzi do oficjalnego zawiązania sporu. Wtedy na dobrą sprawę rozpoczyna się proces dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa, którego najważniejszym etapem jest postępowanie dowodowe. Sędzia zapoznaje się z przedstawionymi dowodami, w tym tymi ze świadków. O ile przesłuchaniu nie mogą przyglądać się strony, na sali mogą znajdować się reprezentujący ich adwokaci kościelni. Ma to olbrzymie znaczenie dla dalszego etapu postępowania związanego z publikacją akt sprawy, ponieważ przedstawiciele stron natychmiast wchodzą w posiadanie informacji o kluczowym znaczeniu i mogą w rzetelny sposób przygotować tzw. wystąpienie obrony oraz replikę na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego. Po ogłoszeniu wyroku strony postępowania – jeśli nie ma między nimi zgody – mają sposobność odwołać się od wyroku sądu i skierować sprawę do trybunału II instancji. Nasza kancelaria kanoniczna także w Elblągu i w tym przypadku zapewnia kompleksowe wsparcie formalne.

Sąd Diecezjalny Diecezji Elbląskiej

Sąd Diecezjalny Diecezji Elbląskiej, czyli sąd Biskupi w Elblągu, znajduje się w mieście tym w budynku przy ul. Świętego Ducha 11. Trybunał pełni rolę sądu I instancji dla spraw małżeńskich, spornych i karnych napływających od wiernych należących do Diecezji Elbląskiej. Współtworzy ją 21 dekanatów (m.in. 3 elbląskie, Iława, Malbork, Kwidzyn, Nowy Dwór Gdański, Sztum) oraz 158 parafii. Diecezja Elbląska wraz z Diecezją Ełcką i Archidiecezją Warmińską tworzą Metropolię Warmińską.

Sąd Duchowny w Elblągu jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00. Interesanci mogą kontaktować się z instytucją, dzwoniąc pod numer 55 232-81-64. Adres e-mail sekretariatu to sdelblag@op.pl. Wszelkie pisma urzędowe należy nadsyłać pod adresem Sądu Diecezjalnego Diecezji Elbląskiej, ul. Świętego Ducha 11, 82-300 Elbląg.

Jeśli zatem poszukujesz pomocy kancelarii kanonicznej w Elblągu – nasz adwokat kościelny służy wsparciem w związku z procedurą dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa (tzw. rozwodem kościelnym) i innymi kwestiami regulowanymi przez prawo kanoniczne. Zapewniamy opiekę prawną także wtedy, gdy niezbędna okaże się reprezentacja potrzebującego w Sądzie Duchownym w Elblągu.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

kancelaria-kanoniczna-poznan