Adwokat Kościelny w Gnieźnie

Siedziba naszej kancelarii znajduje się w Poznaniu. Nie oznacza to jednak, że tylko osoby zamieszkujące stolicę Wielkopolski mogą liczyć z naszej strony na kompleksowe wsparcie merytoryczne z obszaru prawa kanonicznego. Jeśli bowiem chodzi o zakres terytorialny działalności naszego adwokata kościelnego – Gniezno należy do miast, do których mieszkańców kierujemy propozycję współpracy. Ogólnie jednak, biegły z zakresu prawa kanonicznego jest w stanie zapewnić każdemu będącemu w potrzebie rzetelne doradztwo w sprawach z zakresu prawnego wymiaru funkcjonowania Kościoła.

Posiada także odpowiednie uprawnienia do reprezentowania klientów w Sądzie Biskupim w Gnieźnie, np. w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa. Dlaczego warto mu zaufać? Oficjalny dekret biskupi stanowi gwarancję jego przygotowania merytorycznego i szeregu przymiotów moralnych czyniących go osobą odpowiednią do pełnienia tego niezwykle istotnego urzędu. Adwokat kościelny w Gnieźnie zadba o ochronę praw klientów, a także pomoże im podjąć działania słuszne z punktu widzenia członków Wspólnoty Kościoła.

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny w Gnieźnie?

Lwia część spraw rozpatrywanych przez trybunały kościelne na całym świecie dotyczy stwierdzenia nieważności małżeństwa. Gniezno należy do miast, w których adwokat kościelny z naszej kancelarii jest w stanie wesprzeć swoją wiedzą i doświadczeniem klientów na każdym etapie postępowania małżeńskiego. Tzw. rozwody kościelne (określenie potoczne) to jednak nie wszystkie ze spraw, których prowadzenia podejmują się wyspecjalizowani prawnicy. Kancelarie kanoniczne konsultują ze swoimi klientami różnego rodzaju kwestie dotykające obszaru kościelnych norm prawnych, związane np. z instytucją separacji małżeńskiej czy uczestnictwem w życiu Wspólnoty. Co więcej, prawnicy kościelni zajmują się także obsługą prawną podmiotów kościelnych, czyli m.in. parafii, diecezji, zakonów czy fundacji.

adwokat-koscielny-poznan

Świadczona przez naszą kancelarię kanoniczną pomoc – w Gnieźnie i nie tylko – może zatem dotyczyć zagadnień takich jak tworzenie i opiniowanie dokumentów prawnych, zarząd majątkiem kościelnym czy wsparcie podmiotów duchownych w sporach z administracją państwową lub osobami prywatnymi.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Gnieźnie

Gdy mowa o tzw. rozwodach kościelnych – Gniezno należy do grona miast diecezjalnych, w których, w Sądzie Biskupim, władza kościelna rozpatruje sprawy dotyczące stwierdzenia nieważności małżeństwa. Należy pamiętać, że to właśnie „stwierdzenie nieważności małżeństwa”, a nie „rozwód kościelny”, jest pojęciem prawidłowym. W świetle prawa kościelnego bowiem małżeństwo łączy partnerów dozgonnie – rozwiązanie węzła w ramach instytucji rozwodu (jaki zna prawo świeckie) byłoby niezgodne z prawem Bożym. O bezwzględnej nierozerwalności małżeństwa możemy jednak mówić wyłącznie w odniesieniu do małżeństw zawartych ważnie. Czyli tych związków małżeńskich, które zostały zawarte bez wyszczególnionych przez Kodeks prawa kanonicznego przeszkód lub braków. Jakie okoliczności mogą zatem doprowadzić do tzw. rozwodu kościelnego w Gnieźnie i trybunałach w innych lokacjach? Negatywny wpływ na kwestię ważności małżeństwa mają m.in. przeszkody zrywające, czyli:

Przeszkoda zbyt niskiego wieku

Poniżej 14 roku życia w przypadku kobiety i 16 w odniesieniu do mężczyzny; normę doprecyzowuje Episkopat.

Przeszkoda niemocy płciowej

Niezdolności do dopełnienia małżeństwa.

Przeszkoda węzła małżeńskiego

Zawartego ważnie małżeństwa z inną osobą.

Przeszkoda pokrewieństwa

W linii prostej i do czwartego stopnia w linii bocznej.

Przeszkoda powinowactwa

W linii prostej.

Przeszkoda pokrewieństwa prawnego

W linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.

Przeszkoda święceń kapłańskich lub zakonnych ślubów czystości

Przeszkoda uprowadzenia

Przeszkoda przyzwoitości publicznej

Przeszkoda małżonkobójstwa

Przeszkoda różności religii

Nieprzyjęcia chrztu przez jednego z partnerów.

Sąd Biskupi w Gnieźnie, decydując się na wszczęcie procesu w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa, może także wziąć pod uwagę innego typu przeszkody – mowa tu o brakach dotyczących zgody małżeńskiej (związanych ze sferą psychiczną) oraz brakach dotyczących formy zawarcia małżeństwa. Do pierwszej z wymienionych grup zaliczamy m.in. brak wystarczającego rozeznania w kwestii znaczenia sakramentu małżeństwa i wzajemnych obowiązków współmałżonków, niedojrzałość, świadome odrzucenie istotnych przymiotów małżeńskich, symulację zgody małżeńskiej, uzależnienie od środków psychoaktywnych, czy też choroby psychiczne i zaburzenia osobowości. Do grupy drugiej zaś – rozmaite uchybienia formalne. Praktyka pokazuje, że tego typu tytuły prawne prowadzą do tzw. rozwodu kościelnego bardzo rzadko.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

Istnieją pewne określone procedury dotyczące postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa, które są niezmienne bez względu na to, czy sprawa jest rozpatrywana przez Sąd Duchowny w Gnieźnie, czy też trybunał w dowolnym innym miejscu. Kwestia ważności danego związku zostaje poddana osądowi po złożeniu przez jedno ze współmałżonków skargi powodowej odnośnie do stwierdzenia nieważności małżeństwa. W dokumencie tym powód musi przedstawić tytuł prawny, który jego zdaniem przesądza o nieważności zawartego przez niego małżeństwa. Rzetelną pomoc w zredagowaniu rzeczonego pisma może zapewnić mu kancelaria kanoniczna – w Gnieźnie może być to np. adwokat kościelny z naszej kancelarii, który kieruje swoje usługi także do mieszkańców pierwszej metropolii kościelnej Polski. Po podjęciu przez Sąd Biskupi decyzji o wszczęciu procedury sądowej dochodzi do zawiązania sporu oraz zainicjowania postępowania dowodowego. W trakcie tego etapu sąd zapoznaje się ze zgromadzonymi dokumentami, przesłuchuje wyznaczonych przez strony świadków oraz zapoznaje się z opinią biegłych. Następnie dochodzi do publikacji akt, do których wgląd ma np. wspierający powoda adwokat kościelny. Jest on również uprawniony do podsumowania wszystkich faktów przemawiających za nieważnością danego małżeństwa w ramach tzw. głosu obrończego, a także do udzielenia odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego. Jeśli sąd wyda wyrok niekorzystny dla klienta, reprezentujący go adwokat kościelny może złożyć apelację do trybunału II instancji.

Trybunał Metropolitalny Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Sąd Duchowny w Gnieźnie mieści się w budynku Kurii Metropolitalnej przy ul. Jana Łaskiego 7. Trybunał Metropolitalny Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest sądem I instancji dla wszystkich wiernych zamieszkujących obszar Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Liczy ona 30 dekanatów (m.in. inowrocławski, gnieźnieński, pobiedziski, kruszwicki, złotnicki, chodzieski czy rogoziński) oraz 267 parafii. Sąd Duchowny w Gnieźnie pełni także funkcję trybunału II instancji dla Diecezji Bydgoskiej oraz Diecezji Włocławskiej. Dla niego natomiast sądem II instancji jest Metropolitalny Sądu Duchowny w Poznaniu.

Petenci mogą odwiedzać instytucję w dni robocze w godz. od 9.00 do 12.00 oraz kontaktować się z notariuszem trybunału pod numerem 61 424-82-31 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres trybunal–gn@gniezno.opoka.org.pl. Wierni mogą przesyłać pisma urzędowe na adres Kurii – ul. Jana Łaskiego 7, skrytka pocztowa 18, 62–200 Gniezno.

Nasz adwokat kościelny służy pomocą w Gnieźnie wszystkim osobom poszukującym rzetelnego wsparcia związanego z instytucją stwierdzenia nieważności małżeństwa lub inną kwestią regulowaną przez normy prawa kanonicznego. Jeśli to właśnie Ty potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

    kancelaria-kanoniczna-poznan