Adwokat Kościelny w Kaliszu

Przepisy kanoniczne określają prawa i obowiązki wiernych biorących czynny udział w życiu Kościoła katolickiego. Niekiedy jednak mogą wydawać się trudne do zrozumienia dla osób niezaznajomionych ze specjalistycznym językiem, którym pisane są poszczególne źródła prawa. Nasz adwokat kościelny – działający również w Kaliszu – jest ekspertem, którego misją jest czynienie prawa kanonicznego zrozumiałym i dostępnym dla każdego.

Wierni poszukujący wsparcia kancelarii kanonicznej w Kaliszu mogą skontaktować się z adwokatem kościelnym, świadczącym swoje usługi także na terenie tego miasta. Biegły zapewnia klientom nie tylko profesjonalne doradztwo prawne (świadczone zarówno podczas osobistych spotkań, jak i konsultacji telefonicznych lub mailowych),

lecz także możliwość reprezentacji ich w Sądzie Biskupim w Kaliszu, w sprawach karnych, spornych, czy też tych dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa. Rękojmię jego odpowiedniego przygotowania do tej niezwykle odpowiedzialnej roli stanowi dekret biskupi, włączający go do grona adwokatów kościelnych. Gdy zatem mowa o Kaliszu – adwokat kościelny z naszej kancelarii jest do pełnej dyspozycji wszystkich osób poszukujących kompleksowej pomocy formalnej z zakresu przepisów prawa kanonicznego. Oferowane wsparcie merytoryczne może dotyczyć również obszarów, w których normy kościelne i państwowe regulują obowiązki wiernych – także osób duchownych – względem władzy świeckiej.

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny w Kaliszu?

Z powodu znacznego wzrostu liczby wszczynanych procesów odnośnie do tzw. rozwodów kościelnych – w Kaliszu, a także w innych miastach Polski, adwokat kościelny pomaga wiernym głównie w związku z procedurą stwierdzenia nieważności małżeństwa. Jest to jedyna poprawna nazwa przywołanej instytucji. Biegły służy doradztwem również w innego rodzaju sprawach małżeńskich (np. tych dot. separacji), a także zawsze wtedy, gdy rozwiązanie zaistniałego problemu wymaga pogłębionej znajomości norm Kodeksu prawa kanonicznego oraz innych dokumentów prawa kościelnego. Z pomocy naszego adwokata kościelnego w Kaliszu mogą skorzystać także osoby duchowne, np. wtedy, gdy potrzebują rzetelnej pomocy związanej z obsługą prawną podmiotów życia kościelnego, opiniowaniem i tworzeniem dokumentów o charakterze prawnym, czy też zarządzaniem majątkiem (także nieruchomościami) Wspólnoty.

adwokat-koscielny-poznan

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kaliszu

Procesy dotyczące stwierdzenia nieważności małżeństwa w Kaliszu to szczególny rodzaj postępowań sądowych, podczas których strony – oboje współmałżonkowie lub jedno z nich – starają się dowieść, że zawarte przez nie małżeństwo w świetle prawa kanonicznego nie może być uznawane za ważne. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że Sąd Biskupi w Kaliszu, ani żaden inny trybunał kościelny, nie może udzielić tzw. rozwodu kościelnego – ze względu na nierozerwalność małżeństwa Kościół nie dopuszcza możliwości naruszenia węzła małżeńskiego. Stwierdzenie nieważności oznacza natomiast, że dany związek nie mógł być traktowany jak ważny już od samego początku. Na taki stan prawny mogły mieć wpływ istniejące w momencie zawarcia ślubu przeszkody zrywające, czyli przeszkody:

Zbyt niskiego wieku

Niemocy płciowej

Istniejącego małżeństwa

Święceń kapłańskich lub ślubów zakonnych

Nieprzyłączenia jednego ze współmałżonków do Kościoła

Pokrewieństwa, powinowactwa lub pokrewieństwa prawnego

Małżonkobójstwa

Uprowadzenia

Przyzwoitości publicznej

Na temat przeszkód zrywających szerzej piszemy w tym miejscu. Trzeba zaznaczyć, że wymienione przez Kodeks prawa kanonicznego przeszkody zrywające to nie jedyne okoliczności, które mogą doprowadzić do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa w Kaliszu, w Sądzie Biskupim. Oprócz nich istnieją unieważniające małżeństwo braki związane ze sferą psychiczną (braki dot. zgody małżeńskiej), do których zaliczamy m.in. brak wystarczającego rozeznania oceniającego, nieświadomość na temat istotnych przymiotów małżeństwa, zaburzenia na tle psychicznym (w tym zaburzenia osobowości) czy symulację zgody małżeńskiej. Małżeństwo kościelne może zostać uznane przez trybunał kanoniczny za nieważne także wtedy, gdy zaistniały przeszkody dotyczące formy jego zawarcia – wiążące się np. z pominięciem określonych formalności.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

Jeśli chodzi o procedurę procesu dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa, czyli tzw. rozwodu kościelnego – w Kaliszu i trybunałach kanonicznych w innych miastach może ona zostać zainicjowana po przyjęciu skargi powodowej w sprawie nieważności małżeństwa. W dokumencie tym powód musi przedstawić historię związku, a co najważniejsze – zaznaczyć, na podstawie którego tytułu prawnego twierdzi, iż jego związek nie może być uważany za pełnoprawny, a więc wskazać właściwą przeszkodę. Cenną pomoc w zredagowaniu skargi każdy potrzebujący znajdzie w kancelarii kanonicznej – w Kaliszu może ją zapewnić również adwokat kościelny naszej kancelarii, obsługujący klientów także z tego miasta.

W sytuacji, gdy drugi ze współmałżonków nie przychyla się do wniosków strony zaskarżającej małżeństwo, może z pomocą adwokata kościelnego przygotować replikę na wniesioną skargę. Następnie, po rozpatrzeniu skargi powodowej przez sąd, rozpoczyna się proces małżeński i postępowanie dowodowe. To w trakcie niego Sąd Duchowny w Kaliszu zapoznaje się ze zdaniem wyznaczonych przez strony świadków, przedstawionymi dokumentami i opinią biegłych. Dalszym etapem postępowania jest publikacja akt procesowych. Później powołany przez zainteresowanego adwokat kościelny może odnieść się do zgromadzonych akt dowodowych, a także ustosunkować się do argumentów obrońcy węzła małżeńskiego. Jeśli sąd nie stwierdził nieważności małżeństwa w Kaliszu, adwokat kościelny może skierować sprawę do trybunału II instancji.

Sąd Biskupi Diecezji Kaliskiej

Mający swoją siedzibę przy ul. Widok 80-82 Sąd Biskupi w Kaliszu pełni rolę sądu I instancji w sprawach karnych, spornych i małżeńskich dla osób zamieszkujących obszar Diecezji Kaliskiej. Diecezję współtworzą 24 dekanaty (m.in. kaliski, jarociński, dobrzycki, krotoszyński, ostrowski, pleszewski, wieruszowski i zdunowski). Na jej obszarze znajduje się 266 parafii diecezjalnych i 18 zakonnych (2015 r.). Wraz z Archidiecezją Poznańską tworzy Metropolię Poznańską. Rolę trybunału II instancji pełni właśnie dla Sądu Duchownego w Kaliszu Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu.

Sąd Biskupi w Kaliszu urzęduje w dni robocze (z wyjątkiem dni obchodów ważnych wydarzeń liturgicznych, takich jak Wigilia Bożego Narodzenia czy Triduum Paschalne) w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 13.00. Petenci mogą skontaktować się z nim pod numerem 62 766-07-25 i 62 766-07-24 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres sad_biskupi@diecezja.kalisz.pl. Wszelkie pisma urzędowe należy kierować na adres ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz.

Jeśli zatem potrzebujesz wsparcia formalno-prawnego zaufanej kancelarii kanonicznej – Kalisz jest jedną z miejscowości, w których możesz przedstawić swój problem naszemu adwokatowi kościelnemu. Wspieramy wiernych w postępowaniu dotyczącym tzw. rozwodu kościelnego – czyli stwierdzenia nieważności małżeństwa – a także w licznych innych sprawach, wymagających tego, by pod namysł wziąć normy kształtujące kościelny system prawny. Niezależnie od specyfiki zaistniałego problemu – wspólnie znajdziemy najkorzystniejsze w danym przypadku rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

    kancelaria-kanoniczna-poznan