Adwokat Kościelny w Legnicy

Adwokat kościelny to znawca w dziedzinie prawa kanonicznego (a niekiedy i świeckiego, jak w przypadku naszego eksperta), którego misją jest ochrona praw członków Kościoła katolickiego, a także propagowanie wśród nich świadomości prawnej. Prawnikiem kanonicznym może zostać wyłącznie absolwent prawa kanonicznego, który został uprawniony do sądowej reprezentacji mocodawców przez biskupa diecezjalnego. Czy także w Legnicy wierni mogą liczyć na rzetelne wsparcie adwokata kościelnego? Oczywiście. Jednym z nich jest biegły występujący w imieniu naszej kancelarii kanonicznej. Mimo że jej siedziba mieści się w Poznaniu, także w Legnicy wszyscy potrzebujący konsultacji adwokata kościelnego mogą otrzymać wieloaspektowe wsparcie formalno-prawne z naszej strony.

Zarówno wtedy, gdy miałoby ono dotyczyć stwierdzenia nieważności małżeństwa w Sądzie Biskupim w Legnicy, jak i w przypadku, gdy problem jest zupełnie innej natury. Adwokat kościelny z naszej kancelarii kanonicznej pozostaje w Legnicy do Państwa usług. Wsparcie prawne oferowane przez naszą kancelarię kanoniczną może przybrać formę konsultacji telefonicznych lub mailowych, jak i osobistych spotkań w Legnicy. W każdym przypadku jesteśmy w stanie dostosować formę współpracy do potrzeb, preferencji i możliwości klientów, a następnie dołożyć wszelkich starań, bo znaleźć korzystne rozwiązanie danego zagadnienia.

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny w Legnicy?

Z pewnością większości wiernych – także tych z Legnicy – adwokat kościelny kojarzy się zwłaszcza z procedurą ws. stwierdzenia nieważności małżeństwa, potocznie określanej (niepoprawnie) „rozwodem kościelnym”. I słusznie – reprezentujący naszą kancelarię kanoniczną w Legnicy adwokat kościelny jest w stanie zarówno przygotować swoich klientów do postępowania oraz zapewnić im rzetelną pomoc dotyczącą sporządzenia skargi powodowej (w której określony musi zostać adekwatny tytuł prawny, mogący doprowadzić do stwierdzenia nieważności małżeństwa, a także wymienieni powinni zostać świadkowie), jak i zapewnić pełną opiekę prawną na każdym etapie toczącego się postępowania. Adwokat kanoniczny wspiera również klientów we wszelkich innych kwestiach formalnych, wymagających np. sporządzenia odpowiedniej dokumentacji.

adwokat-koscielny-poznan

Należy dodać, że adwokat kościelny w Legnicy podejmie się obsługi prawnej podmiotów prawa kanonicznego, takich jak parafie, diecezje czy zakony, jak również służy doradztwem kościelnym osobom prawnym, np. w związku z zarządem majątkiem lub w sytuacjach spornych z osobami świeckimi bądź organami władzy państwowej.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Legnicy

A więc czy wierni z Diecezji Legnickiej mogą liczyć na uzyskanie w Sądzie Biskupim w Legnicy rozwodu kościelnego? Nie, ponieważ kościelna władza sądownicza nie uwzględnia tego rodzaju zakończenia ważnie zawartego małżeństwa. Jeśli jednak nie powinniśmy nazywać ważnym danego związku – Sąd Duchowny w Legnicy może zadecydować o stwierdzeniu nieważności małżeństwa. A więc jakie okoliczności są w stanie wpłynąć negatywnie na ważność zawarcia związku małżeńskiego? W pierwszej kolejności wymienione przez Kodeks prawa kanonicznego przeszkody zrywające, czyli przeszkody:

Niezdolności małżeńskiej

Odmienności religii

Pokrewieństwa, powinowactwa lub pokrewieństwa prawnego

Ze względu na jedność, jeden z głównych przymiotów małżeństwa, nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby związane węzłem małżeńskim z kimś innym.

Istniejącego już małżeństwa

Uprowadzenia

Małżonkobójstwa

Przyzwoitości publicznej

Z mocy prawa jako nieważne od samego początku powinno być traktowane małżeństwo osób spokrewnionych w linii prostej lub do czwartego stopnia włącznie w linii bocznej (czyli nie tylko rodzeństwa, ale także kuzynów ciotecznych lub stryjecznych).

Ślubów zakonnych lub święceń kapłańskich

Sąd Biskupi w Poznaniu może zadecydować o nieważności danego małżeństwa, jeśli między partnerami zachodzi powinowactwo w linii prostej.

Zbyt niskiego wieku

Co więcej, do stwierdzenia nieważności małżeństwa w Legnicy może dojść również wtedy, gdy nupturienci wyrażą niepełnowartościową zgodę małżeńską – w takim przypadku możemy mówić o brakach dot. zgody małżeńskiej. Co mogą one obejmować? Symulacji konsensusu, niedojrzałości psychicznej jednego z partnerów, braku stosownej wiedzy na temat znaczenia sakramentu małżeństwa (obowiązków związanych z życiem małżeńskim czy przymiotów instytucji), czy też np. zaburzeń osobowości lub chorób psychicznych. Należą do nich zarówno depresja czy schizofrenia, jak i uzależnienie od alkoholu, narkotyków bądź seksu. Tzw. rozwód kościelny w Legnicy (a więc poprawnie: stwierdzenie nieważności małżeństwa) może zostać zasądzony przez trybunał kanoniczny również wtedy, gdy w odniesieniu do ceremonii zawarcia małżeństwa możemy mówić o uchybieniach proceduralnych.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

Postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności małżeństwa w Legnicy, tzw. rozwodu kościelnego, rozpoczyna się od ustalenia przedmiotu sporu w oparciu o tytuł prawny wyszczególniony w skardze powodowej kierowanej domyślnie przez jedno ze współmałżonków. Następnie Sąd Duchowny w Legnicy może zainicjować postępowanie dowodowe, którego niezwykle ważnym etapem jest przesłuchanie świadków wyznaczonych przez strony (np. po konsultacji z adwokatem kościelnym). W Legnicy w trybunale kanonicznym – a także w innych Sądach Biskupich – adwokat kanoniczny, w przeciwieństwie do samych stron, może być obecny na sali przesłuchań, co sprawia, że zapoznaje się ważnym materiałem dowodowym jeszcze przed publikacją akt. Na dalszym etapie postępowania przedstawiciel kancelarii kanonicznej może w Legnicy, w Sądzie Duchownym, po przeanalizowaniu całego materiału dowodowego, sformułować linię obrony argumentów powoda, jak również wziąć udział w dyskusji z obrońcą węzła małżeńskiego. Nie zapominajmy, że adwokat kościelny to także osoba, która na życzenie mocodawcy ma prawo skierować sprawę do sądu II instancji – oczywiście w przypadku, gdy wyrok Sądu Biskupiego w Legnicy okaże się dla którejś ze stron niepomyślny.

Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej

Sąd Duchowny w Legnicy, czyli Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej, znajduje się w Legnicy, w budynku przy ul. Jana Pawła II. Jest sądem I instancji dla spraw dot. osób zamieszkujących obszar Diecezji Legnickiej – spornych, karnych i małżeńskich, takich jak stwierdzenie nieważności małżeństwa. Na terenie Diecezji Legnickiej znajduje się 28 dekanatów (trzy legnickie, dwa jeleniogórskie i lubińskie, oprócz tego m.in. Szklarska Poręba, Bolesławiec, Leśna, Zgorzelec, Złotoryja, Jawor czy Polkowice) oraz 238 parafii. Diecezja Legnicka wraz z Diecezją Świdnicką oraz Archidiecezją Wrocławską tworzą Metropolię Wrocławską. Rolę trybunału II instancji dla Sądu Duchownego w Legnicy pełni Metropolitalny Sąd Duchowny we Wrocławiu.

Sąd Biskupi w Legnicy jest otwarty dla wiernych od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00. Interesanci mogą kontaktować się z sekretariatem instytucji, wybierając numer 76 724-41-60. Do dyspozycji diecezjan pozostaje również skrzynka e-mailowa Sądu Duchownego w Legnicy – sad_koscielny@legnica.opoka.org.pl. Wszelkie pisma urzędowe należy kierować pod adresem: Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej, ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica.

Jeśli więc określone regulacje prawa kanonicznego wprawiają Cię w zakłopotanie i pragniesz omówić niepokojącą Cię kwestię z profesjonalistą – nasz adwokat kościelny w Legnicy służy całą swoją wiedzą i doświadczeniem. Bez względu na to, czy problem dotyczy stwierdzenia nieważności małżeństwa w Legnicy, czy też zupełnie innego zagadnienia regulowanego przez prawo kanoniczne, możesz liczyć na to, że wsparcie naszej kancelarii kanonicznej przybliży Cię do pomyślnego zakończenia sprawy.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

    kancelaria-kanoniczna-poznan