Adwokat Kościelny w Opolu

Proces dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa (czyli tzw. rozwodu kościelnego) oraz inne sprawy rozgrywające się na kościelnym gruncie prawnym znajdują swoje oparcie w normach zawartych w dokumentach prawa kanonicznego, zwłaszcza w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku. Interesujący nas system norm reguluje każdy obszar formalnej działalności Kościoła i wywiera olbrzymi wpływ na charakter wspólnotowego życia wiernych. A co w przypadku, gdy określone przepisy stwarzają problemy związane z ich interpretacją? Adwokat kościelny – w Opolu może być to przedstawiciel naszej kancelarii kanonicznej – to osoba, która nie tylko objaśnia wiernym znaczenie poszczególnych regulacji, lecz także zapewnia im rzetelną pomoc formalno-prawną w każdej sprawie związanej z prawnym wymiarem funkcjonowania Kościoła.

Adwokat kościelny to prawnik biegły w dziedzinie prawa kanonicznego (a także wyznaniowego), który – dzięki upoważnieniu biskupa diecezjalnego – może nie tylko służyć wiernym rzetelnym doradztwem, lecz również reprezentować ich w Sądzie Biskupim w Opolu i trybunałach w innych siedzibach diecezji. W czym dokładnie jest w stanie pomóc wiernym w Opolu kancelaria kanoniczna?

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny w Opolu?

Mimo że biuro naszej kancelarii kanonicznej znajduje się w Poznaniu, działający w jej imieniu adwokat kościelny również w Opolu otwarty jest na potrzeby wiernych poszukujących profesjonalnej pomocy prawnej. W większości przypadków sprawy, z którymi wierni zgłaszają się do prawników kanonicznych, dotyczą stwierdzenia nieważności małżeństwa, czyli tzw. rozwodu kościelnego. Adwokat kanoniczny w wielu sytuacjach nie tylko pomaga zainteresowanym wszcząć procedurę i odpowiednio przygotować się do procesu, lecz również zapewnia im wielowymiarowe wsparcie formalne na każdym etapie postępowania sądowego. Inne kwestie małżeńskie, w związku z którymi wierni mają sposobność skorzystać ze wsparcia kancelarii kanonicznej, mogą dotyczyć instytucji separacji małżeńskiej oraz uznania zaginionego małżonka za zmarłego. Katalog spraw, którymi może zająć się nasz adwokat kościelny w Opolu, obejmuje oczywiście także zagadnienia pozamałżeńskie. Z pomocy naszej kancelarii kanonicznej mają możliwość skorzystać także kapłani – m.in. w sprawach związanych z obsługą prawną podmiotów życia kościelnego czy zarządem majątkiem Kościoła.

adwokat-koscielny-poznan

Doradztwo świadczone duchownym może obejmować rzecz jasna także inne, niewymienione tutaj zagadnienia z zakresu prawa kanonicznego bądź wyznaniowego.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Opolu

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – tzw. rozwód kościelny – w Opolu i wszędzie indziej może stać się rzeczywistością prawną tylko w wyjątkowych, opisanych przez Kodeks prawa kanonicznego, okolicznościach. Chociaż w odniesieniu do tej procedury powszechnie stosowane jest określenie „rozwód kościelny”, należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to raczej skrót myślowy – ważnie zawarte małżeństwo kościelne, inaczej niż świeckie, nie może być bowiem anulowane czy zakończone na mocy prawa. Jeśli jednak określone przeszkody wpłynęły na kwestię ważności związku – Sąd Duchowny w Opolu może podjąć decyzję o stwierdzeniu nieważności badanego małżeństwa. Jakie czynniki towarzyszące zawarciu związku mogą stanowić tytuły prawne wiodące do późniejszego uznania go za nieważne od samego początku? W pierwszej kolejności szczególne przeszkody zrywające, czyli przeszkody:

Zbyt niskiego wieku partnerów

Pokrewieństwa partnerów

Pokrewieństwa prawnego partnerów

Powinowactwa partnerów

Małżonkobójstwa bądź współudziału w zbrodni

Istniejącego już małżeństwa

Święceń kapłańskich jednego z partnerów

Kanonicznych ślubów czystości złożonych przez jedno z partnerów

Przyzwoitości publicznej

Uprowadzenia jednego z partnerów przez drugą osobę

Niemocy płciowej jednego z partnerów

Braku przynależności jednej z osób w związku do Kościoła

Katalog przeszkód mogących doprowadzić do stwierdzenia nieważności małżeństwa w Opolu (i innych miastach Polski) zawiera również braki dot. zgody małżeńskiej, dotykające kwestii takich jak stan psychiczny współmałżonków w momencie składania przysięgi przed ołtarzem – w tym przypadku należy wziąć pod uwagę zarówno ich dojrzałość psychiczną, jak i możliwość symulacji konsensusu bądź różnego rodzaju zaburzenia osobowości. Tytułem prawnym doprowadzającym do stwierdzenia nieważności małżeństwa mogą być również istotne braki proceduralne dot. formy zawarcia małżeństwa.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

W jaki sposób wierny może w Opolu rozpocząć postępowanie ws. tzw. rozwodu kościelnego, a więc stwierdzenia nieważności małżeństwa? Kierując do Sądu Diecezji Opolskiej skargę powodową zawierającą m.in. historię związku małżeńskiego, przyczynę, która jego zdaniem czyni małżeństwo nieważnym oraz dane świadków, którzy będą w stanie poświadczyć prawdziwość jego słów. To od właściwego zredagowania skargi zależy w dużej mierze to, czy Sąd Biskupi w Opolu zajmie się daną sprawą, dlatego też zainteresowani mogą chcieć w tej kwestii skorzystać z pomocy zaufanej kancelarii kanonicznej. Po przyjęciu przez trybunał skargi i ustaleniu przedmiotu sporu rozpoczyna się procedura sądowa, podczas której trybunał bada wszelkie przedstawione przez strony dowody oraz przesłuchuje wyznaczonych świadków. Chociaż podczas przesłuchania na sali nie mogą być obecni powód ani strona przeciwna (oczywiście mowa o przypadku, gdy kwestii ważności małżeństwa pragnie bronić drugie ze współmałżonków), mają prawo reprezentować ich wtedy adwokaci kościelni – w Opolu może być to oczywiście zaufany ekspert, który otrzymał od klienta zlecenie. Prawnik kanoniczny biorący udział w postępowaniu broni także racji reprezentowanego klienta w ramach głosu obrończego i odpowiada na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, który z urzędu stoi na straży instytucji. Po zakończeniu tej fazy procesu trybunał kanoniczny stwierdza o nieważności małżeństwa lub uznaje, że nie ma ku temu powodów. Jeśli strony nie zgadzają się z wyrokiem Sądu Diecezji Opolskiej, mogą z pomocą kancelarii kanonicznej skierować sprawę do rozpatrzenia przez sąd II instancji.

Sąd Diecezji Opolskiej

Sąd Diecezji Opolskiej znajduje się w budynku przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu. Stanowi trybunał I instancji dla spraw o podłożu małżeńskim, karnym lub spornym napływających z Diecezji Opolskiej. Diecezja ta dzieli się na 36 dekanatów (2 opolskie, oprócz tego m.in. Gorzów Śląski, Racibórz, Kluczbork, Łany czy Nysa) i 399 parafii. Diecezja Opolska wraz z Diecezją Gliwicką i Archidiecezją Katowicką tworzą Metropolię Katowicką. Trybunałem II instancji jest dla Sądu Duchownego w Opolu Sąd Metropolitalny w Katowicach.

Sąd Biskupi w Opolu – a więc Sąd Diecezji Opolskiej – jest otwarty dla wiernych od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem wtorku, w godzinach od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00. Potrzebujący mogą kontaktować się z instytucją, dzwoniąc pod numerem tel. 77-44-32-125 lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej – sdo@diecezja.opole.pl. Wszelkie pisma urzędowe należy kierować pod adresem Sądu Diecezji Opolskiej – ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole.

Adwokat kościelny z naszej kancelarii kanonicznej w Opolu oraz innych miastach i miejscowościach Diecezji Opolskiej zapewnia zatem kompleksowe wsparcie z zakresu prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego. Pomagamy potrzebującym w związku z procedurą dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa w Opolu i szeregiem innych kwestii regulowanych przez przepisy prawa kościelnego. Niezależnie od charakteru i stopnia złożoności sprawy zrobimy wszystko, by znaleźć korzystne rozwiązanie zaistniałego problemu.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

kancelaria-kanoniczna-poznan