Adwokat Kościelny w Pelplinie

Systemem norm, które regulują różnorodne aspekty działalności Kościoła, jest prawo kanoniczne. Czy każdy wierny zna się na jego przepisach? Ależ skąd. Nie zmienia to jednak faktu, że regulacje zawarte (zwłaszcza) w Kodeksie prawa kanonicznego mają olbrzymi wpływ na życie wspólnotowe każdego, bez wyjątku, członka Kościoła. A czy jest ktoś, kto wspiera wiernych w przypadku wątpliwości natury prawnej? Owszem. Adwokat kościelny to biegły, który każdemu potrzebującemu służy rzetelnym doradztwem oraz specjalistycznymi usługami prawnymi z zakresu prawa kościelnego i wyznaniowego. Adwokat kościelny z naszej kancelarii kanonicznej – w Pelplinie i innych miastach Polski – oferuje więc rzetelną pomoc odnośnie do każdego zagadnienia odwołującego się do norm prawa kanonicznego.

Chociaż siedziba prowadzonej przez nas kancelarii kanonicznej znajduje się w Poznaniu, wierni należący do Diecezji Pelplińskiej mogą liczyć na fachową pomoc – np. dotyczącą stwierdzenia nieważności małżeństwa w Pelplinie – w trakcie umówionego spotkania, w ramach konsultacji telefonicznej bądź e-mailowej. Wierzymy, że nasz adwokat kościelny pomoże znaleźć korzystne rozwiązanie nawet najbardziej skomplikowanego problemu.

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny w Pelplinie?

Zazwyczaj wierni poszukujący pomocy kancelarii kanonicznej – w Pelplinie czy gdziekolwiek indziej – liczą na profesjonalne doradztwo w związku z procedurą w sprawach stwierdzenia nieważności małżeństwa (tzw. rozwodu kościelnego). Adwokat kościelny jest w stanie oczywiście zaoferować każdemu potrzebującemu kompleksowe wsparcie, zarówno przedprocesowe, jak i procesowe, związane z toczącym się już w trybunale (lub dopiero inicjowanym) postępowaniem. Jego opieka formalno-prawna może jednak dotyczyć również innych kwestii, na które wpływ ma prawo kanoniczne. Warto pamiętać, że adwokat kościelny – reprezentujący naszą kancelarię kanoniczną – w Pelplinie jest gotowy nawiązać współpracę także z osobami duchownymi. W tym przypadku usługi prawne mogą obejmować takie kwestie jak np. obsługa formalna parafii lub diecezji, opiniowanie i redakcja dokumentów o znaczeniu prawnym, czy też zarząd dobrami materialnymi Kościoła.

adwokat-koscielny-poznan

Adwokat kościelny, działający z przyzwolenia biskupa, ma prawo reprezentować swoich mocodawców w Sądzie Duchownym w Pelplinie w sprawach dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa i innych, w których pomoc biegłego z zakresu prawa kanonicznego może okazać się dla stron niezwykle cenna.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Pelplinie

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – nazywane potocznie „rozwodem kościelnym”, w Pelplinie może zostać orzeczone przez Sąd Biskupi tylko wtedy, gdy trybunał, po przesłuchaniu świadków powoływanych przez strony i dokładnej analizie dowodów, dojdzie do wniosku, że okoliczności zawarcia danego związku małżeńskiego czynią go bezwzględnie nieważnym. Kiedy jednak dokładnie Sąd Duchowny w Pelplinie ma prawo uznać, że stwierdzenie nieważności małżeństwa okaże się właściwym posunięciem prawnym? Wtedy, gdy strony wykażą, że zawarciu małżeństwa towarzyszyły przeszkody zrywające dotyczące:

Niemocy małżeńskiej jednego z partnerów (np. impotencji)

Małoletności (poniżej 16 lat w przypadku mężczyzny i 14 w przypadku kobiety; kwestię tę doprecyzowuje Episkopat)

Istniejącego już węzła małżeńskiego

Pokrewieństwa

Pokrewieństwa prawnego

Powinowactwa

Występku (małżonkobójstwa)

Uprowadzenia jednego z partnerów

Przyzwoitości publicznej

Zakonnych ślubów czystości

Osoby żyjące w małżeństwie nieważnym nie mogą np. wziąć ślubu z krewnymi – w linii prostej – dotychczasowego partnera lub partnerki. Dotyczy to także notorycznego lub publicznego konkubinatu

Święceń kapłańskich

Odmienności religii

To jednak nie wszystkie tytuły prawne, które mogą doprowadzić do tzw. rozwodu kościelnego, czyli stwierdzenia nieważności małżeństwa w Pelplinie. Prawo kanoniczne wyróżnia również katalogi braków dot. zgody małżeńskiej oraz braków odnośnie do formy liturgicznej. Do pierwszej grupy należą m.in. symulacja zgody małżeńskiej, niedojrzałość jednego z partnerów, brak wystarczającego rozeznania w zakresie obowiązków małżeńskich bądź ich świadome odrzucenie, czy też różnego rodzaju zaburzenia osobowości. Jak już wspominaliśmy, do tzw. rozwodu kościelnego w Pelplinie i w każdym innym mieście diecezjalnym może dojść też wtedy, gdy zawarciu małżeństwa towarzyszyły poważne błędy lub uchybienia proceduralne.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

Wierni zainteresowani procedurą dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa w Pelplinie powinni pamiętać, że Sąd Biskupi może zająć się sprawą dopiero po rozpatrzeniu dokumentu, na mocy którego jedno ze współmałżonków (lub oboje) wnioskuje o zbadanie kwestii ważności małżeństwa. Mowa o skardze powodowej, w sporządzeniu której jest w stanie wspomóc zainteresowanego adwokat kościelny. W Pelplinie, i nie tylko, po rozpoznaniu skargi przez sędziego dochodzi do oficjalnego ustalenia przedmiotu sporu, a następnie rozpoczyna się postępowanie dowodowe ws. stwierdzenia nieważności małżeństwa. Na tym etapie obie strony mogą przedstawiać dowody, sąd przesłuchuje również wyznaczonych przez nie świadków. W związku z ułożeniem listy osób, których zeznania mogą mieć istotny wpływ na przebieg procesu, korzystne może okazać się doradztwo adwokata kościelnego. Biegły ten ma prawo przysłuchiwać się sądowemu badaniu, dzięki czemu natychmiast zapoznaje się z materiałem dowodowym w postaci zeznań powołanych. W następującej później fazie procesu działający w imieniu swoich mocodawców adwokat kanoniczny może ponownie podsumować i jak najrzetelniej przedstawić argumenty stron w ramach tzw. głosu obrończego, jak również udzielić repliki na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego. Jeśli stwierdzenie nieważności małżeństwa w Pelplinie nie zostanie orzeczone przez Sąd Biskupi, strony mogą, korzystając z opieki prawnej adwokata kościelnego, skierować sprawę do trybunału drugiej instancji.

Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu

Gmach Sądu Biskupiego w Pelplinie znajduje się w przy ul. Biskupa Dominika 11. Sąd Duchowny w Pelplinie stanowi trybunał pierwszej instancji dla spraw (spornych, karnych i małżeńskich) napływających z Diecezji Pelplińskiej. Współtworzy ją 30 dekanatów (m.in. Pelplin, Chojnice, Lębork, Bytów, Lubiewo, Starogard Gdański, Tczew), w których znajduje się łącznie 290 parafii. Diecezja Pelplińska wraz z Archidiecezją Gdańską i Diecezją Toruńską tworzą Metropolię Gdańską. Trybunałem drugiej instancji jest dla Sądu Biskupiego Diecezji Pelplińskiej Sąd Metropolitalny w Gdańsku.

Sąd Biskupi w Pelplinie jest czynny dla interesantów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach między 9.00 a 12.30 oraz w środę w godzinach od 13.30 do 15.00. Wierni mogą kontaktować się instytucją, dzwoniąc pod numer 58 536-045-034 (wew. 365), a także pisząc na adres elektroniczny e–mailowysad@diecezja–pelplin.pl. Wszelkie pisma urzędowe należy z kolei kierować pod adresem: Sąd Biskupi Diecezji Pelplińskiej, ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin, woj. pomorskie.

Jeśli zatem poszukujesz kompleksowego wsparcia prawnego świadczonego przez kancelarię kanoniczą – w Pelplinie możesz liczyć na pełne zaangażowanie naszego adwokata kościelnego. Zapewniamy wielowymiarową pomoc wszystkim wiernym należącym do Diecezji Pelplińskiej – w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa i w razie wątpliwości w związku z innymi kwestiami regulowanymi przez prawo kościelne.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

    kancelaria-kanoniczna-poznan