Adwokat Kościelny we Włocławku

Kim jest adwokat kościelny? Czy we Włocławku można liczyć na jego pomoc? Adwokatem kościelnym nazywamy prawnika specjalizującego się w normach prawa kanonicznego i kościelnych procedurach sądowych. Jego misją jest niesienie pomocy członkom Kościoła katolickiego w związku z zagadnieniami regulowanymi przez dokumenty prawa kanonicznego. Prawnik kościelny może wylegitymować się dekretem biskupim uprawniającym go do reprezentowania stron podczas procesów kanonicznych.

Praktyka pokazuje, że sprawy, którymi zajmują się adwokaci kościelni, często dotyczą procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa, czyli tzw. rozwodu kościelnego. Jeśli zatem miejscem, do którego pragniesz zgłosić się w poszukiwaniu pomocy prawnej, jest kancelaria kanoniczna – Włocławek należy do miast, w których możesz liczyć na profesjonalne wsparcie naszego adwokata kościelnego. Także wtedy, gdy problematyczna kwestia wymaga rozpatrzenia przez Sąd Duchowny we Włocławku.

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny we Włocławku?

Nie podlega wątpliwości, że to stwierdzenie nieważności małżeństwa (tzw. rozwód kościelny) we Włocławku i innych miastach Polski jest zagadnieniem, które wierni najczęściej pragną przedyskutować z adwokatem kościelnym. Reprezentujący kancelarię kanoniczną biegły jest w stanie zapewnić pełną pomoc formalną zarówno przed rozpoczęciem postępowania, jak i na każdym jego etapie. Zakres usług prawnych oferowanych przez adwokata kościelnego z naszej kancelarii kanonicznej, działającego także we Włocławku, wykracza jednak poza sprawy małżeńskie, takie jak tzw. rozwód kościelny czy separacja.

Z porad prawników kanonicznych mogą bowiem korzystać również duchowni. Zawsze wtedy, gdy problem dotyczy obsługi prawnej parafii czy diecezji, zarządu dobrami kościelnymi czy ochrony danych osobowych wiernych – adwokat kościelny z naszej kancelarii kanonicznej jest gotów zapewnić rzetelne wsparcie formalno-prawne. Podejmuje się również reprezentacji klientów w Sądzie Biskupim we Włocławku w sprawach spornych i karnych.

adwokat-koscielny-poznan

Stwierdzenie nieważności małżeństwa we Włocławku

Każdy, kto zastanawia się, kiedy we Włocławku tzw. rozwód kościelny – czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa – może dojść do skutku, powinien pamiętać, że ta szczególna instytucja prawna może mieć zastosowanie jedynie w przypadku, gdy sąd stwierdzi, że badane małżeństwo z całą pewnością nie powinno być traktowane jako ważne. Warto nadmienić, że powszechnie używane określenie „rozwód kościelny” jest niepoprawne, ponieważ w Sądzie Biskupim we Włocławku (ani w żadnym innym trybunale) hierarcha Kościoła nie może zakończyć ważnego – nierozerwalnego z mocy prawa Bożego – związku małżeńskiego. Stwierdzenie nieważności małżeństwa z kolei dotyczy pewnych szczególnych okoliczności, które mogłyby uczynić związek małżeński niepełnoprawnym, co oznacza, że małżonków nigdy nie połączył nierozerwalny węzeł małżeński. O jakie okoliczności chodzi? Przede wszystkim Kodeks prawa kanonicznego mówi o dwunastu przeszkodach zrywających, czyli przeszkodach odnośnie do:

Niezdolności płciowej

Np. impotencji; nietożsamej jednak zwykle z niepłodnością.

Zbyt niskiego wieku

Poniżej 16 lat w przypadku mężczyzny i 14 w przypadku kobiety; kwestię tę dookreśla Episkopat.

Istniejącego już węzła małżeńskiego

Pokrewieństwa

Pokrewieństwa prawnego

Powinowactwa

Małżonkobójstwa (występku),

Uprowadzenia

Przyzwoitości publicznej

Ślubów zakonnych

Święceń kapłańskich

Braku przynależności do Kościoła (różności religii)

Ponadto, do tzw. rozwodu kościelnego we Włocławku (oraz w trybunałach w innych miastach) może doprowadzić udowodnienie przez powoda wystąpienia braków dot. zgody małżeńskiej lub braków formalnych. Do pierwszej z tych grup zaliczamy różnego rodzaju wady związane z „sakramentalnym tak”, np. symulację zgody małżeńskiej, nieznajomość przymiotów małżeństwa, niedojrzałość psychiczną jednego z partnerów przed i w momencie zawarcia związku małżeńskiego, czy też bardzo zróżnicowane zaburzenia osobowości. Do stwierdzenia nieważności małżeństwa we Włocławku, w Sądzie Duchownym, mogą doprowadzić również poważne uchybienia proceduralne.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

Sprawy dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa we Włocławku zostają wszczęte przez Sąd Biskupi po określeniu tytułu prawnego, na podstawie którego jedno ze współmałżonków pragnie ubiegać się o uznanie małżeństwa za nieważne od samego początku. W sporządzeniu skargi – od której zależy to, czy sąd uzna za zasadne zainicjowanie procesu – może pomóc zainteresowanemu adwokat kościelny. We Włocławku, a także w sądach w innych lokacjach, do skargi powodowej należy dodać listę świadków (wskazane, by było ich przynajmniej trzech), którzy mogą w trakcie przesłuchania ujawnić fakty przemawiające na rzecz nieważności związku. Do powołania świadków i przedstawienia innego rodzaju materiałów dowodowych prawo ma także druga strona – w obu przypadkach merytorycznym wsparciem służy adwokat kościelny. Postępowanie dowodowe podczas tzw. rozwodu kościelnego we Włocławku kończy odczyt akt, czyli ich publikacja. Do tego czasu strony mogą zabiegać o włączenie kolejnych dowodów. Po zamknięciu instrukcji dowodowej strony lub ich adwokaci mają okazję podsumować przebieg postępowania dowodowego i jeszcze raz zaprezentować przed sądem swoje argumenty. Głos zabiera także powołany z urzędu obrońca węzła małżeńskiego, który dzieli się z sądem swoimi uwagami – w polemikę z nim wejść może adwokat kościelny. Gdy we Włocławku Sąd Biskupi wyda wyrok niekorzystny dla którejś ze stron, może ona złożyć apelację do sądu II instancji.

Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej

Sąd Biskupi we Włocławku znajduje się budynku kurii diecezjalnej, przy ul. Plac Kopernika 3. Rozstrzyga w I instancji wszelkie sprawy napływające z Diecezji Włocławskiej. Diecezja ta dzieli się na 33 dekanaty (dwa włocławskie, dwa sieradzkie i trzy konińskie, oprócz tego m.in. Tuliszków, Turek, Koło, Ciechocinek czy Aleksandrów Kujawski). Sąd Duchowny we Włocławku bada sprawy wiernych należących do 232 parafii. Diecezja Włocławska wraz z Diecezją Bydgoską oraz Archidiecezją Gnieźnieńską tworzą Metropolię Gnieźnieńską. Trybunałem II instancji dla Sądu Biskupiego we Włocławku jest Trybunał Metropolitalny w Gnieźnie.

Wierni mogą skontaktować się z Sądem Biskupim we Włocławku, dzwoniąc pod numer 518-014-508, bądź nadsyłając pytania na skrzynkę mailową urzędu – sad@diecezja.wloclawek.pl. Petenci mogą również zasięgnąć bezpłatnych porad dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa we Włocławku w siedzibie sądu od poniedziałku do piątku, między godz. 9.00 a 13.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu termin spotkania. Wszelkie pisma urzędowe wierni powinni kierować pod adresem Plac Kopernika 3, 87-800 Włocławek.

Jeśli zatem poszukujesz kompleksowego wsparcia z zakresu prawa kościelnego lub wyznaniowego we Włocławku – adwokat kościelny z naszej kancelarii kanonicznej dołoży wszelkich starań, aby rozwiać Twoje niepewności i pomóc Ci rozwiązać zaistniały problem. Zapewniamy kompleksowe podejście do każdej sprawy, pełne zaangażowanie oraz dyskrecję.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

kancelaria-kanoniczna-poznan