Case studies

Przykładowe sprawy z zakresu prawa kanonicznego

Poniżej przedstawiamy opis szczególnych przypadków wziętych z codziennego życia, w których mogą mieć zastosowanie przepisy prawa kanonicznego. Co warto zaznaczyć, każdorazowo zostaje opisana przez nas sama instytucja prawna (mechanizm), sposób jej działania, a także jej rozwiązanie. Aby ułatwić zrozumienie tych kwestii, zamieszczamy również przykładowe sprawy.