• Rodzaj problemu Obsługa prawna Kościoła
  • Czym wyróżnia się klient? Kościelna publiczna osoba prawna
  • Kategoria problemu Prawo świeckie i kanoniczne
  • Rekomendowane rozwiązanie Adwokat kościelny

Ogólnie o problemie

Nasza kancelaria podejmuje się również prowadzenia spraw z pogranicza prawa kanonicznego i różnych obszarów prawa świeckiego. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach cywilnych i karnych, a także podejmujemy się obsługi prawnej parafii, diecezji oraz innych podmiotów prawa kanonicznego, np. zakonów, tj. instytutów życia konsekrowanego. W obszarze naszego działania leży m.in. szeroko rozumiane doradztwo dla kościelnych publicznych osób prawnych (w tym w zakresie zarządu majątkiem kościelnym), reprezentacja podmiotów kościelnych w sporach z organami administracji państwowej oraz osobami prywatnymi.

Zajmujemy się również sporządzaniem umów oraz innego typu dokumentów o znaczeniu prawnym i przygotowywaniem opinii z zakresu prawa własności, ochrony zabytków kościelnych, reprezentacji podmiotów kanonicznych i zawieranych przez organy kościelne umów. Lwia część prowadzonych przez prawników kościelnych spraw dotyczy transakcji związanych z obrotem nieruchomościami należącymi do Kościoła – także w tej dziedzinie oferujemy swoje prawne wsparcie.

Przykład - stan faktyczny

W pewnej ubogiej parafii istniało poważne niebezpieczeństwo, że nieodremontowany kościół popadnie w totalną ruinę, a parafianie zostaną bez świątyni. W związku z tym zaniepokojony proboszcz zorganizował zbiórkę funduszy, które miały pokryć koszty renowacji budynku. Mimo hojności parafian zebrana suma okazała się jednak niewystarczająca. Proboszcz długo zastanawiał się, jak wybrnąć z tej sytuacji.

W końcu zaczął rozważać sprzedaż należących do parafii niezagospodarowanych gruntów. Znalazł nawet kupca. Czy jednak mógł samodzielnie podjąć decyzję o sprzedaży mienia kościelnego? I czy na drodze stanąć mogły mu regulacje prawa kanonicznego lub cywilnego? W poszukiwaniu odpowiedzi duchowny zgłosił się kancelarii kanonicznej.

Opis faktyczny sprawy

Opis rozwiązania problemu

W przypadkach takich jak ten, adwokat kościelny byłby zobowiązany do znalezienia jak najkorzystniejszego dla klienta rozwiązania, które będzie stało w zgodzie zarówno z przepisami prawa państwowego, jak i prawa kanonicznego. Przepisy określające stosunek Kościoła do państwa co prawda stanowią, że kościelne publiczne osoby prawne mogą nabywać oraz zbywać nieruchomości, kierując się wyłącznie przepisami świeckimi, w tej newralgicznej sprawie postanowiono jednak działać kompleksowo, z pełnym poszanowaniem regulacji prawa kościelnego.

Dzięki obsłudze prawnej kancelarii kanonicznej, proboszcz w pierwszej kolejności postarał się uzyskać zgodę biskupa na sprzedaż należących do parafii gruntów. Po uzyskaniu akceptu ordynariusza zasugerowano klientowi, aby skorzystał z usług biegłego rzeczoznawcy, który pozwoliłby mu ustalić rynkową wartość nieruchomości. Dzięki podjęciu wymienionych kroków po uzyskaniu pełnomocnictwa można było wynegocjować korzystne dla parafii warunki sprzedaży gruntu, a także wziąć udział w sporządzaniu umowy sprzedaży mienia i finalizacji transakcji. Zdobyte w ten sposób przez parafię środki mogły pokryć jej najbardziej palące potrzeby.