• Rodzaj problemu Przeszkoda zrywająca
  • Czym wyróżnia się klient? Klient indywidualny
  • Kategoria problemu Prawo małżeńskie
  • Rekomendowane rozwiązanie Adwokat kościelny

Ogólnie o problemie

Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego małżeństwo kościelne nie może być uznawane za ważne w przypadku wystąpienia przeszkody małżonkobójstwa. Może ona przybrać dwie formy. Po pierwsze, winnym tego występku jest ten, kto w celu poślubienia danej osoby pozbawia życia jej dotychczasowego współmałżonka. Po drugie, małżonkobójstwa dopuszcza się osoba, która zabija swego współmałżonka, aby zyskać możliwość ponownego wejścia w związek małżeński z kimś innym.

O tego typu przeszkodzie możemy mówić również w przypadku, gdy dana osoba brała w zabójstwie współmałżonka współudział. Przepisy prawa kanonicznego stanowią chociażby, że dyspensować w takiej sprawie może wyłącznie Stolica Apostolska. W praktyce dyspensa od małżonkobójstwa udzielona jest bardzo rzadko i niemalże wyłącznie wtedy, gdy dana zbrodnia nie była powszechnie znana.

Przykład - stan faktyczny

Ala poznała Jana w pracy i natychmiast zapałała do niego obsesyjnym uczuciem. Kobieta i mężczyzna zaprzyjaźnili się i wydawało się, że Jan odwzajemnia je miłość, lecz Ala… miała męża, do którego od lat czuła już tylko pogardę. Postanowiła więc się go pozbyć. Z pomocą najętego przestępcy uszkodziła linki hamulcowe w samochodzie męża, doprowadzając do śmiertelnego wypadku. Po śmierci męża Ala znalazła oparcie w Janie. O niczym nie wiedział. Po dwóch latach wzięli ślub.

W końcu sumienie zmusiło Alę do wyjawienia mężowi prawdy. Mężczyzna, zdruzgotany, nie skontaktował się z policją, doprowadził jednak do rozwodu cywilnego. Lecz co z przysięgą złożoną przed ołtarzem? W poszukiwaniu porady Jan udał się do kancelarii kanonicznej.

Opis faktyczny sprawy

Opis rozwiązania problemu

W trakcie pierwszego spotkania adwokat kościelny powinien przekonać klienta, aby zgłosił Policji podejrzenie dokonania przez żonę (byłą w świetle prawa cywilnego) zabójstwa byłego męża. Podczas policyjnego przesłuchania oraz w wyniku postępowania sądowego kobieta mogłaby być uznaną winną popełnia zbrodni i skazana na wieloletnią karę pozbawienia wolności. Podobnie zresztą jak jej wspólnik.

Po zakończeniu tego postępowania karnego proces małżeński oparty na kanonach Kodeksu prawa kanonicznego byłby bardziej oczywisty. Kancelaria kanoniczna w takim przypadku pomoże przygotować skierowaną do Sądu Biskupiego skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Doradzi, w jaki sposób klient powinien uzasadnić potrzebę wszczęcia procesu małżeńskiego (w tym przypadku chodziło o wyróżnioną w KPK przeszkodę małżonkobójstwa), jakie powinien dołączyć do pisma dokumenty (m.in. akt zgonu byłego męża swojej żony, udostępnione akta policyjne, odpis wyroku rozwodowego z sądu cywilnego i wyroku skazującego z sądu karnego), a także zasugeruje wybór świadków. W oparciu o przedstawione dokumenty oraz udział adwokata kościelnego w sprawie, Sąd Biskupi mógłby orzec o nieważności badanego małżeństwa.