• Rodzaj problemu Przeszkoda zrywająca
  • Czym wyróżnia się klient? Klient indywidualny
  • Kategoria problemu Prawo małżeńskie
  • Rekomendowane rozwiązanie Adwokat kościelny

Ogólnie o problemie

Małżeństwo kościelne może zostać uznane za nieważne, jeśli np. mężczyzna uprowadził i przetrzymywał kobietę z zamiarem zawarcia związku małżeńskiego. Abyśmy mogli zatem mówić o przeszkodzie uprowadzenia, kobieta musi być przez mężczyznę przetrzymywana w danym miejscu wbrew własnej woli, przy użyciu siły fizycznej, groźby lub szantażu. O uprowadzeniu możemy mówić też wtedy, gdy mężczyzna wykorzystał do tego zadania osoby trzecie.

Pamiętajmy, że przeszkoda ta nie ma charakteru permanentnego. Gdyby uprowadzona w przeszłości kobieta, przebywając w wybranym przez siebie bezpiecznym miejscu, zapragnęła wyjść za mężczyznę, który wcześniej ograniczał jej wolność, Kościół powinien udzielić jej ślubu. Dyspensa od opisanej przeszkody udzielona może zostać tylko w wyjątkowych okolicznościach (np. w sytuacji zagrożenia życia) i tylko wtedy, gdy jest pewne, że kobieta z własnej woli pragnie wstąpić w związek małżeński.

Przykład - stan faktyczny

Gdy Asia dowiedziała się, że Marek handluje narkotykami, postanowiła się z nim rozstać. Kiedy jednak oznajmiła mu swoją decyzję, mężczyzna siłą zabrał ją z akademika do wynajmowanej kawalerki. Kazał jej poinformować wszystkich bliskich o tym, że zamieszkała z chłopakiem i zagroził, że jeśli spróbuje uciec, zemści się na niej i jej rodzinie. Asia bardzo się bała. Gdy zmusił ją do ślubu, nie oponowała.

Jej piekło skończyło się dopiero, gdy Marka aresztowała policja. Sąd wymierzył surową karę. Marek trafił więc do więzienia, a Asia szybko otrzymała rozwód cywilny. Zależało jej jednak także na tym, aby małżeństwo, do którego została zmuszona, zostało przez Kościół uznane za nieważne. Zgłosiła się zatem do kancelarii kanonicznej.

Opis faktyczny sprawy

Opis rozwiązania problemu

Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy adwokat kościelny nie miałby żadnych wątpliwości – w omawianym przypadku zaistniała przeszkoda uprowadzenia, która upoważniała klientkę do skierowania do Sądu Biskupiego skargi powodowej o wszczęcie procesu małżeńskiego. Kancelaria kanoniczna doradziłaby więc, w jaki sposób przedstawić w piśmie przyczynę, na podstawie której zaskarża małżeństwo i prosi Sąd o zbadanie okoliczności jego zawarcia. Szczególnie skupić się też trzeba na opisie związku i jakim dokumentami powinna ona podeprzeć swoją skargę – m.in. odpisem wyroku rozwodowego z sądu cywilnego, odpisem wyroku skazującego jej męża na karę więzienia, oraz wynikami obdukcji, jakiej udało jej się poddać wkrótce po uprowadzeniu, gdy wymknęła się na chwilę z mieszkania męża -porywacza.

Co więcej, można wówczas zasugerować klientce, jacy świadkowie będą w stanie zaświadczyć o prawdziwości jej słów. Po zapoznaniu się z dokumentami, wysłuchaniu zeznań i szczegółowej analizie przypadku, dzięki reprezentacji adwokata kościelnego, Sąd mógłby stwierdzić, że małżeństwo, do którego zmuszona została porwana kobieta, było od samego początku nieważne.