Tzw. rozwód kościelny – na co patrzeć, wybierając kancelarię kanoniczną do obsługi prawnej

Spis treści:

Kościelne unieważnienie małżeństwa (stwierdzenie nieważności małżeństwa) to procedura prawna, mająca zastosowanie jedynie w uzasadnionych, klarownych sytuacjach. Przygotowanie stron do procesu, a także ich zaangażowanie na różnych etapach postępowaniach w sprawie tzw. rozwodu kościelnego, obfituje zatem w wyzwania wymagające szczegółowego rozeznania w materii prawa kanonicznego. Dlatego właśnie tak wiele osób decyduje się na wsparcie adwokata kościelnego w związku z wątpliwościami, jak unieważnić ślub (wykazać jego nieważność). Czy jednak każda kancelaria jest w stanie zapewnić potrzebującym pełen zakres oczekiwanej pomocy? W niniejszym tekście piszemy o wyróżnikach, które warto mieć na uwadze, podejmując współpracę z kancelarią kanoniczną.

Kancelaria kanoniczna – kwestia uprawnień adwokata

Pisząc o pomocy prawnej, którą może zaoferować wiernym kancelaria kanoniczna w sprawie tzw. unieważnienia ślubu kościelnego, powinniśmy zacząć od kwestii najważniejszej. A mianowicie od tego, czy osoba, która oferuje nam swoje wsparcie, to „prawdziwy” adwokat kościelny. O ile bowiem służyć poradą może każdy obeznany w temacie, o tyle wyłącznie nominowany przez biskupa adwokat kościelny ma prawo reprezentować swoich klientów w trybunałach kanonicznych w trakcie postępowań sądowych, np. dot. tzw. kościelnego unieważnienia małżeństwa.

Należy pamiętać też, że nie każdy prawnik to adwokat kościelny. Nie można oczywiście wykluczyć, że dany magister prawa polecający swoje usługi w Internecie w ramach kancelarii kanonicznej wykazuje się obszerną wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Tylko wtedy jednak możemy nazywać go adwokatem kościelnym, kiedy spełnia szereg rygorystycznych wymagań ze strony prawa kanonicznego.

Musi być zatem osobą, która ukończyła studia na kierunku prawo kanoniczne i katolikiem, a także cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Ponadto, o czym już wspominaliśmy – dowodem jego przygotowania do niesienia pomocy wiernym podczas procesów dot. tzw. rozwodów kościelnych i innego rodzaju spraw stanowi upoważnienie ordynariusza, które adwokat powinien móc okazać klientowi na jego prośbę. Właściwe przygotowanie w tej kwestii – zarówno do reprezentowania klienta przed przypisanym doń administracyjnie trybunałem, jak i działalności ad causam – posiada nasz każdy adwokat kościelny z kancelarii kanonicznej w Poznaniu, z możliwością działania w całej Polsce.

Zaangażowanie kancelarii kanonicznej

Niezależnie od charakteru sprawy powinno zależeć nam na jak najwyższej jakości obsługi klienta – dogodnych formach kontaktu kancelarii kanonicznej z zainteresowanymi (czyli nami), dyspozycyjności adwokata kościelnego i jego zaangażowaniu w wypełnianie powierzonych mu zadań. Ponadto, adwokat kanoniczny powinien być w stanie wyjaśnić nawet tak skomplikowaną kwestię jak ta, jak unieważnić małżeństwo kościelne czy jak unieważnić ślub konkordatowy (lub np. przedstawić warunki tzw. rozwodu kościelnego), w sposób zrozumiały dla każdego – nawet laika w dziedzinie prawa kanonicznego. Adwokat kościelny powinien móc szczegółowo i jasno opisać każdy etap postępowania (ws. tzw. rozwodu kościelnego i nie tylko), jak również niezwłocznie poinformować reprezentowanego o każdym piśmie nadawanym do sądu czy też z sądu przychodzącym. Ważna jest również kwestia ewentualnej możliwości spotkania się z adwokatem w innym mieście, czy też jego wyjazdu do odległego trybunału kanonicznego. Warto też upewnić się, czy, tak jak np. w przypadku naszej kancelarii kanonicznej, adwokat podejmuje się kontaktu z drugą stroną sporu lub świadkami i czy na bieżąco będzie w stanie utrzymywać kontakt z właściwym sądem, nadzorując przebieg zainicjowanego postępowania.

Jak nietrudno się domyślić, w przypadku spraw o podobnym stopniu skomplikowania jak unieważnienie małżeństwa kościelnego nieocenioną pomoc mogą zapewnić specjalne systemy informatyczne. Nasza kancelaria kanoniczna w Poznaniu zapewnia potrzebującym dostęp do czytelnego panelu klienta, dzięki któremu zainteresowany szybko będzie w stanie dowiedzieć się, na jakim etapie znajduje się postępowanie w jego sprawie, jakie czynności zostały już podjęte, a jakie należy przeprowadzić w przyszłości.

Pełny zakres usług prawnych

W związku z tzw. unieważnieniem małżeństwa kościelnego czy każdą inną sprawą w zakresie przepisów prawa kanonicznego, osoba zwracająca się do kancelarii kanonicznej liczy na to, że wybrany adwokat kościelny będzie w stanie całkowicie ją odciążyć i wziąć na swoje barki wszystkie czynności prawne związane z postępowaniem przedprocesowym oraz procesowym. Warto więc upewnić się na samym początku, czy w sprawie dot. tzw. rozwodu kościelnego adwokat kościelny po udzieleniu konsultacji i pomocy przy redakcji skargi powodowej (stanowiącej najważniejszy dokument dot. „rozwodu kościelnego”) będzie gotów wesprzeć klienta na każdym kolejnym etapie postępowania, tym samym minimalizując jego osobisty udział w procesie.

Na przykładzie naszej kancelarii kanonicznej w Poznaniu – działającej jednak na terenie całej Polski – możemy powiedzieć, że w zakresie usług świadczonych przez adwokata ws. tzw. unieważnienia małżeństwa kościelnego mieszczą się również czynności takie jak reprezentacja klienta przed parafią czy urzędem, nawiązywanie kontaktu ze świadkami i tłumaczenie im, dlaczego warto wziąć udział w procesie (oraz na czym on polega), zbieranie i przedstawianie materiałów o znaczeniu procesowym (m.in. dowodów) czy redakcja dokumentów o charakterze prawnym. Chociaż kancelaria kanoniczna nie zastąpi stron podczas przesłuchania przed trybunałem lub w rozmowie z powołanym biegłym, nasz adwokat kościelny pomoże klientowi odpowiednio sformułować swoje wnioski, aby ten mógł w możliwie rzetelny sposób przedstawić wszystkie swoje argumenty na rzecz tzw. unieważnienia małżeństwa kościelnego. Adwokat kościelny pomoże też klientowi odpowiednio przygotować się mentalnie do najważniejszych etapów procesów (rzetelnie wyjaśniając, jak anulować ślub kościelny może Sąd Biskupi, czyli uznać jego nieważność), aby ograniczyć poziom stresu towarzyszący kontaktowi wiernego z instytucją.

Elastyczne formy płatności

Mimo starań adwokata kościelnego proces zwyczajny, w odróżnieniu od procesu skróconego – tzw. 45-dniowego lub szybkiego rozwodu kościelnego – ws. unieważnienia małżeństwa kościelnego może potrwać nawet 2 lata. Ze względu na wielowymiarowość procesu osoba zaskarżająca małżeństwo musi liczyć się z łącznym wydatkiem rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Kancelaria kanoniczna wychodząca naprzeciw potrzebom i możliwościom klientów dba nie tylko o możliwie szybkie zakończenie procesu, lecz również oferuje klientom elastyczne metody płatności – np. płatność ratalną, jak zwyczajowo robi to nasza kancelaria kanoniczna w Poznaniu. Dzięki swobodnemu rozłożeniu wydatków koszt procesu nie okaże się dla zainteresowanego zbyt dotkliwy i nie zniechęci go przed poszukiwaniem prawdy w trybunale kanonicznym. Więcej o długości procesu ws. tzw. unieważnienia małżeństwa i szczegółowo o jego etapach pisaliśmy w tym tekście. Kosztom procesu poświęciliśmy zaś niniejszy artykuł.

Multidyscyplinarność adwokata kościelnego

Warto wspomnieć również o cennych dodatkowych kompetencjach adwokata reprezentującego kancelarię kanoniczną, wykraczających poza obszar prawa kościelnego. Niekiedy bowiem sprawy dot. kościelnego unieważnienia małżeństwa mogą poruszać kwestie regulowane przez różne gałęzie prawa świeckiego. Dzieje się tak np. wtedy (sytuacja hipotetyczna), gdy jedna ze stron stara się udowodnić, że jej współmałżonek był w momencie zawarcia związku kościelnego niezdolny do życia małżeńskiego, np. z powodu zaburzeń psychicznych wynikających z zażywania narkotyków. Wtedy to kancelaria kanoniczna podczas procesu dot. tzw. rozwodu kościelnego może przedstawić trybunałowi dowód na to, że dana osoba była karana za posiadanie niedozwolonych substancji, co stanowiłoby poparcie słów powoda. Istotne mogą okazać się również kompetencje adwokata z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza wtedy, gdy wcześniej doszło do rozwodu cywilnego lub ewentualny „rozwód kościelny” może mieć pozytywny wpływ na dobro dzieci (np. gdy mężczyzna, który nie był zdolny do zawarcia ważnego małżeństwa, nie jest też w stanie zapewnić opieki potomstwu partnerki z innego związku, zakończonego śmiercią małżonka). Każdy adwokat kościelny z naszej kancelarii kanonicznej z główną siedzibą w Poznaniu prowadzi również praktykę z zakresu prawa państwowego, co pozwala mu nieść kompleksową pomoc nawet w wyjątkowo złożonych sprawach koncentrujących się wokół tzw. unieważnienia małżeństwa kościelnego, na terenie całej Polski.

Wkład kancelarii kanonicznej w popularyzację wiedzy

Po czym można poznać, że daną kancelarię kanoniczną tworzą ludzie z pasją, dla których niesienie pomocy z zakresu prawa kanonicznego – ws. unieważnienia małżeństwa i w wielu innych przypadkach – jest czymś więcej niż wybraną ścieżką zawodową? Między innym po tym, w jaki sposób kancelaria kanoniczna dąży do celu, którym jest popularyzacja wiedzy prawnej wśród wiernych. Jednym z cennych narzędzi edukacyjnych może być specjalistyczny blog poświęconym różnym zagadnieniom z zakresu prawa kościelnego, na którym zainteresowani znajdą np. szczegółowy opis procedur tzw. rozwodu kościelnego czy istotne informacje nt. formalnego aspektu funkcjonowania Kościoła. W ten sposób misję rozwoju świadomości prawnej wiernych realizuje m.in. kancelaria kanoniczna w Poznaniu.

Z doświadczenia i od klientów wiemy także, że niektóre kancelarie reklamujące się jako kancelarie kanoniczne często pobierają wysokie opłaty nawet za wstępną konsultację, na której wierny dopiero się dowie, czy ma tak naprawdę szanse na stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. W przeciwieństwie do tych podmiotów, wszyscy nasi klienci mają zagwarantowaną taką konsultację w formie bezpłatnej – co jest bardzo doceniane. Cieszymy się, że możemy nieść pomoc wiernym w Polsce i poza jej granicami!

Podsumowanie

A zatem ponownie – na co zwrócić uwagę wybierając kancelarię kanoniczną i licząc na jej pomoc ws. tzw. unieważnienia małżeństwa lub rozwodu kościelnego? Przede wszystkim na to, czy prowadzi ją „autentyczny” adwokat kościelny nominowany przez biskupa. A także na to, jaki zakres usług oferuje, jaką cieszy się opinią, jakie formy kontaktu i współpracy z klientem proponuje oraz czy zapewnia elastyczne metody rozliczenia. Warto też zwrócić uwagę na to, czy kancelaria kanoniczna stara się edukować społeczeństwo w zakresie prawa kościelnego, np. za pośrednictwem fachowego bloga – to wszak również świadczy o zaangażowaniu i wszechstronności prowadzących ją ekspertów.

Kancelaria kanoniczna adwokata kościelnego w Poznaniu, w zgodzie z trybunałami kanonicznymi diecezji w Polsce, przestrzega wszystkich zainteresowanych przed pochopnym nawiązywaniem współpracy z niesprawdzonymi podmiotami reklamującymi się w sieci jako kancelarie kanoniczne. Nawet bowiem jeśli mowa nie o osobach prywatnych, tylko kancelariach specjalizujących się w prawie świeckim, należy zaznaczyć, że wyłącznie adwokat kościelny upoważniony dekretem biskupim jest w stanie zapewnić pełne wsparcie procesowe wiernym w sprawach dot. tzw. unieważnienia małżeństwa („rozwodu kościelnego”) i innych rozgrywających się na gruncie prawa kanonicznego. Współpraca z niepowołanymi osobami, mimo że często kosztowna, może nie tylko okazać się niesatysfakcjonująca, lecz wręcz niekorzystna dla wprowadzonego w błąd wiernego, a sprawa dot. kościelnego unieważnienia małżeństwa czy zagadnienia innej natury – jeszcze trudniejsza do rozstrzygnięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*