Kancelaria a pomoc prawna w unieważnieniu małżeństwa

Spis treści:

Jeśli chodzi o postępowanie związane z tzw. unieważnieniem małżeństwa – kancelaria kanoniczna reprezentowana przez doświadczonych adwokatów kościelnych może zapewnić stronom profesjonalną pomoc w niemalże każdej kwestii formalnej związanej z procesem. W przypadku sprawy małżeńskiej dotyczącej stwierdzenia nieważności związku – czyli tzw. rozwodu kościelnego – adwokaci biegli w prawie kościelnym oferują kompleksowe wsparcie formalno-prawne zarówno na etapie przygotowawczym (przedsądowym), jak i sądowym. W czym dokładniej może pomóc adwokat kościelny wiernemu, który pragnie, by Sąd Biskupi rozstrzygnął kwestię ważności jego małżeństwa?

Tzw. rozwód kościelny – adwokat kanoniczny i jego rola w procesie

Stronom biorącym udział w procesie małżeńskim przysługuje możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia biegłego w dziedzinie prawa kanonicznego, czyli adwokata kościelnego. Upoważniony do reprezentacji wiernych w trakcie procesu dotyczącego tzw. rozwodu kościelnego adwokat to osoba, która nie tylko wyróżnia się szeroką wiedzą na temat prawnego wymiaru działalności Kościoła (wykształceniem w obszarze prawa kanonicznego), lecz także szeregiem przymiotów ducha umożliwiających jej godne sprawowanie tej odpowiedzialnej funkcji. Pamiętajmy, że jako adwokat kościelny występować przed trybunałem może wyłącznie prawnik, który otrzymał oficjalną zgodę biskupa.

Procedura postępowania w sprawach małżeńskich może okazać się niezwykle wymagająca, a często również enigmatyczna, dla osoby nieobeznanej z normami Kodeksu prawa kanonicznego. Z tego właśnie względu merytoryczna opieka prawna adwokata w wielu przypadkach ułatwia wiernemu precyzyjne przedstawienie swoich racji przed obliczem Sądu Biskupiego.

Zakres pomocy prawnej prawnika – „unieważnienie małżeństwa kościelnego”

Procedurą inicjującą wszczęcie procesu kościelnego jest skierowanie do sądu kościelnego przez osobę zainteresowaną skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dokument ten musi zawierać odpowiedni tytuł prawny, na podstawie którego zainteresowany pragnie ubiegać się o rozpoczęcie procesu. To od właściwego sformułowania pisma zależy w dużej mierze to, czy biskup finalnie uzna za zasadne skorzystanie z procedury procesu. Dlatego też nieocenione znaczenie dla wiernego może mieć w tej kwestii wsparcie kancelarii specjalizującej się w „rozwodach kościelnych”, czyli procesach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa. Adwokat kanoniczny zadba o właściwe zredagowanie skargi i dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności, zwiększając tym samym szansę na rozpoczęcie postępowania sądowego. Jeśli jednak jego zdaniem nie istnieją wystarczające podstawy prawne do uznania małżeństwa za nieważne, ma obowiązek poinformować o tym fakcie klienta.

Oczywiście w procesach dotyczących „unieważnienia małżeństwa” kancelaria kanoniczna nie musi ograniczać się wyłącznie do pomocy przy sporządzeniu skargi. Oferuje swoje wsparcie także w zgromadzeniu materiału dowodowego, doborze świadków oraz przygotowaniu pytań do nich kierowanych. Co więcej, prawnik w trakcie procesów dotyczących tzw. unieważnienia małżeństwa kościelnego może reprezentować strony przed Sądem Biskupim, obserwować przesłuchania świadków, mieć wgląd do akt procesowych, odnosić się do uwag obrońcy węzła małżeńskiego, zabierać głos po publikacji akt, a w razie potrzeby także – sporządzić apelację do sądu dalszej instancji.

Jeśli natomiast prawnik nie reprezentuje strony powodowej, lecz drugiego współmałżonka, może także przygotować odpowiedź na skargę powodową, a jeśli wymaga tego specyfika sytuacji – również wzajemną skargę powodową. Biegły zapewni kompleksowe wsparcie merytoryczne także w przypadku spraw dotyczących uzyskania dyspensy od małżeństwa ważnego, lecz niedopełnionego. Pamiętajmy, że adwokat kanonista zawsze służy swojemu klientowi rzetelnymi poradami z zakresu prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego – nie tylko wtedy, gdy to tzw. rozwód kościelny kancelaria ułatwia akurat uzyskać (czyli poprawnie: stwierdzenie nieważności małżeństwa).

Pomoc prawnika a „unieważnienie małżeństwa kościelnego” – czy warto z niej skorzystać

Gdy zatem mowa o pomocy w związku ze sprawami dotyczącymi stwierdzenia nieważności małżeństwa – tzw. rozwodu kościelnego – adwokat kościelny jest w stanie zapewnić pełną ochronę praw strony procesowej. Jego wsparcie formalno-prawne, opierające się na znajomości przepisów kościelnych oraz procedury sądowej, może w znaczny sposób ułatwić stronom dowodzenie swoich racji. Osoba, która w przypadku procesu dotyczącego tzw. unieważnienia małżeństwa kościelnego kancelarii kanonicznej powierza pełnomocnictwo, niweluje również ryzyko wystąpienia różnego rodzaju niedopatrzeń formalnych, a także zyskuje doradztwo niezależnego eksperta, który jest w stanie obiektywnie spojrzeć na każdy aspekt sprawy. O ile zatem udział kanonicznego prawnika w procesie o „unieważnienie” małżeństwa kościelnego jest fakultatywny i zależy wyłącznie od woli strony procesu, o tyle jego profesjonalne doradztwo i zaangażowanie w powierzoną sprawę w wielu przypadkach okazują się dla klienta niezwykle wartościowym wsparciem.

4 Odpowiedzi do “Kancelaria a pomoc prawna w unieważnieniu małżeństwa”

  1. dziekuje za informacje, czy piszecie tez same skargi powodowe, bez pozniejszej obslugi calej sprawy?

    1. Panie Marku, tak, jak najbardziej. Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@lexform.pl. Pomoc w zakresie skargi powodowej obejmuje nie tylko techniczne jej sporządzenie, ale także profesjonalne doradztwo dotyczące całej sprawy.

  2. Czy po unieważnieniu małżeństwa kościelnego, zostaje automatycznie zmienione nazwisko na nazwisko panieńskie kobiety?

    1. Panie Jerzy, niestety po samym stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego nazwisko nie ulega zmianie. Owa modyfikacja może nastąpić na zasadach wskazanych w prawie świeckim, w szczególności na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: zgodnie z art. 59 w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu (świeckiego) małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*