Adwokat kościelny

Spis treści:

Z roku na rok wzrasta liczba wiernych decydujących się na procesy kościelne. Wielu z nich w poszukiwaniu pomocy prawnej zwraca się do prawników kościelnych, czyli ekspertów świeckich lub duchownych upoważnionych do reprezentowania klientów przed trybunałami kanonicznymi. Zapraszamy do lektury tekstu, w którym tłumaczymy, kto może zostać biegłym z zakresu prawa kościelnego i jaki jest zakres jego kompetencji.

Kim jest prawnik kościelny?

Zacznijmy od oczywistości. Adwokat to prawnik, który świadczy potrzebującym pomoc prawną. Służy fachową poradą, a w razie potrzeby reprezentuje i broni klientów w trakcie procesów sądowych. Analogicznie – adwokatem kościelnym nazwiemy prawnika, którego domeną jest prawo kanoniczne. Wykazując się znawstwem w tej dziedzinie, udziela on konsultacji, sporządza różnego rodzaju pisma o charakterze prawnym, a także reprezentuje klientów przed sądem kościelnym. Prawnik kanoniczny może być przypisany do konkretnego sądu diecezjalnego, lecz nie jest to reguła – może także być prawnikiem „niezależnym” i występować we wszystkich sprawach, bez znaczenia, do którego z trybunałów w Polsce zostały skierowane.

Kto może zostać prawnikiem kościelnym?

Funkcja adwokata kościelnego zarezerwowana jest wyłącznie dla osób, które spełniają szereg określonych przez normy prawa kanonicznego warunków. Przyjrzyjmy się im.

Ukierunkowane wykształcenie

Po pierwsze, kluczowe znaczenie ma tutaj wykształcenie. Nie każdy absolwent studiów prawniczych, choćby był, dajmy na to, wybitnym cywilistą, może zostać prawnikiem kościelnym. Adwokat biorący udział w procesach kościelnych to znawca prawnego wymiaru Kościoła. Odpowiednią edukację w tym obszarze zdobyć może jedynie kończąc studia z zakresu prawa kanonicznego. Wyłącznie pogłębiona wiedza na temat norm prawa kościelnego i zaplecze teologiczne pozwalają mu nieść rzetelną pomoc prawną każdemu wiernemu w potrzebie.

Zważywszy na fakt, że niektóre sprawy, z którymi przychodzi się zmierzyć prawnikowi kościelnemu, mogą dotyczyć także kwestii regulowanych przez świecką władzę sądowniczą, biegły powinien wykazywać się umiejętnością wielowymiarowego rozpatrywania każdego problemu prawnego. Nieoceniona w tym przypadku jest więc znajomość regulacji wywodzących się z różnych gałęzi prawa państwowego.

Nieposzlakowana opinia

Po drugie, prawnik kościelny musi odznaczać się określonymi przymiotami ducha i cechami umożliwiającymi mu skuteczne wypełnianie misji niesienia pomocy prawnej. Powinien zatem wyróżniać się praworządnością i uczciwością; słynąć z szerokiej wiedzy i umiejętności pełnego zaangażowania się w prowadzone sprawy. Adwokatem kanonicznym może zostać zarówno mężczyzna, jak i kobieta.

Zgoda biskupa

Po trzecie, osoba pragnąca tytułować się prawnikiem kościelnym musi po ukończeniu specjalistycznych studiów wnieść do biskupa diecezjalnego prośbę o udzielenie oficjalnej zgody na prowadzenie praktyki we wskazanym zakresie. Ordynariusz, po zapoznaniu się z pismem i „prześwietleniu” wnioskodawcy (dla biskupa kluczowe znaczenie ma nie tylko wykształcenie, lecz także nieskazitelna opinia kandydata), może wydać dekret nominacyjny do pełnienia zadania prawnika kościelnego.

Ze względu na fakt, że w Internecie nietrudno natrafić na osoby podszywające się pod prawników kościelnych czy nawet wyimaginowane kancelarie kanoniczne, ważne, aby upewnić się, czy osoba, do której zwracamy się prośbą o pomoc z zakresu prawa kościelnego, jest w stanie wylegitymować się rzeczonym dekretem biskupim. Tylko w ten sposób możemy zyskać pewność, że podejmujemy współpracę z ekspertem. Prawników naszej Kancelarii zatwierdzono przy kilku sądach biskupich w Polsce i są oni w stanie działać na terenie całego kraju.

Jaki jest zakres usług świadczonych przez adwokata kościelnego?

Podstawową usługą świadczoną przez prawników kościelnych jest doradztwo z zakresu prawa kanonicznego. Niezależnie od tego, jakich kwestii prawnych regulowanych przez Kodeks prawa kanonicznego dotyka problem, klient może liczyć na fachową pomoc biegłego adwokata.

Praktyka pokazuje, że większość spraw, którymi zajmują się prawnicy kościelni, dotyczy sakramentu małżeństwa. Współmałżonkowie, którzy są przekonani, że związek, w który wstąpili, na skutek pewnych towarzyszących zawarciu małżeństwa okoliczności nie może być w świetle prawa kościelnego uznany za ważny, coraz częściej zabiegają o zbadanie sprawy przez sąd kościelny. Biegli z zakresu prawa kanonicznego świadczą pomoc prawną na każdym etapie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Może ona dotyczyć:
– przygotowania skargi powodowej skierowanej do trybunału kościelnego,
– skonstruowania odpowiedzi na skargę powodową,
– doboru świadków powoływanych przez strony,
– redakcji pism procesowych o różnym charakterze,
– doboru dowodów i przedstawienia obrony,
– sporządzania wniosków procesowych,
– przygotowania odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego,
– złożenia apelacji do sądu kościelnego drugiej instancji.

Na temat rozpoczęcia procesu małżeńskiego i jego procedury piszemy szczegółowo na naszym blogu.

Kancelarie kanoniczne oferują kompleksowe i dyskretne wsparcie nawet w niezwykle skomplikowanych sytuacjach małżeńskich. Zapewniają pomoc prawną m.in. wtedy, gdy jedno ze współmałżonków zostało przez drugie zmuszone do zawarcia ślubu, gdy doszło do zawarcia związku małżeńskiego z osobą nieletnią, czy też wtedy, gdy podstawę prawną do wszczęcia procesu stanowi przeszkoda pokrewieństwa lub małżonkobójstwa. Szerzej na temat podstaw prawnych do wszczęcia procesu małżeńskiego piszemy tutaj.

Warto wiedzieć, że prawnicy kościelni swoje usługi kierują nie tylko do osób świeckich, lecz także do duchownych. Z tego względu w ramach swojej działalności mogą zapewnić obsługę prawną parafii, diecezji, zakonów i innych podmiotów kościelnych. Posiadając odpowiednie kompetencje może ona polegać np. na:
– reprezentacji podmiotów kościelnych w sporach z osobami prywatnymi lub organami państwowymi,
– zarządzaniu majątkiem kościelnym,
– obrocie nieruchomościami kościelnymi,
– przygotowywaniu różnego rodzaju dokumentów o charakterze prawnym.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika kościelnego?

Pamiętajmy, że prawo kanoniczne nie nakłada obowiązku uczestnictwa prawnika we wszystkich procesach kościelnych. Każdy wierny ma jednak możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia profesjonalnego pełnomocnika.

Bez znaczenia bowiem, czy chodzi o zredagowanie skargi powodowej o wszczęcie procesu małżeńskiego czy też wystąpienie przed trybunałem kościelnym – wszelkie tego typu działania wymagają sprawnego poruszania się w materii przepisów kanonicznych. Któż jest do tego zadania przygotowany lepiej niż osoba wykształcona w dziedzinie prawa kanonicznego?

Kancelaria Prawna LexForm – w czym możemy Ci służyć?

Zasięg terytorialny działalności niektórych kancelarii kanonicznych może ograniczać się do danej diecezji. Biegli z zakresu prawa kanonicznego działający w ramach naszej Kancelarii Prawnej LexForm oferują pomoc prawną wszystkim zainteresowanym przebywającym na terenie Polski – wystarczy, że nawiążesz z nami kontakt za pomocą formularza, a skontaktujemy się z Tobą i dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać Twój problem. Zainteresowanych zapraszamy także do naszej siedziby w Poznaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*