Adwokat kościelny w Gdańsku

Prawo kościelne, czyli prawo kanoniczne, to usystematyzowany zbiór przepisów, które nie tylko regulują formalne aspekty zarządzania Kościołem, lecz również określają prawa i obowiązki członków Wspólnoty. Innymi słowy – przedstawiają zakres możliwości prawnych wiernych i duchownych na gruncie kanonicznym. A adwokat kościelny – w Gdańsku i innych miastach Polski – jest profesjonalistą, który dba o to, by każdy potrzebujący wiedział, w jaki sposób może ze swoich praw korzystać i dowodzić swoich racji w trybunale kanonicznym, czyli np. w Gdańskim Sądzie Metropolitalnym (potocznie: Sądzie Duchownym w Gdańsku). Kim są eksperci niosący pomoc w ramach działalności kancelarii kanonicznych?

Adwokatem kościelnym świadczącym usługi w Gdańsku (i nie tylko) może zostać absolwent studiów na kierunku prawo kanoniczne cieszący się nieposzlakowaną opinią. Dokumentem, który oficjalnie włącza go w poczet prawników kanonicznych, jest specjalny dekret biskupi. Warto dodać, że w niektórych przypadkach adwokaci kościelni (jak np. nasz reprezentant, również w Gdańsku wychodzący naprzeciw potrzebom wiernych) to biegli zaznajomieni z przepisami świeckimi, co pozwala im świadczyć rzetelne wsparcie z zakresu prawa wyznaniowego, określającego obowiązki członków Kościoła względem władzy świeckiej.

W czym może Ci pomóc Adwokat kościelny w Gdańsku?

Większość potrzebujących zapoznaje z zakresem usług świadczonych przez adwokata kościelnego w Gdańsku – a także trafia właśnie na naszą stronę – w związku z procedurą dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa, czyli tzw. rozwodem kościelnym. Znaczna część spraw, którymi zajmują się kancelarie kanoniczne, w rzeczy samej dotyczy właśnie spraw małżeńskich – stwierdzenia nieważności małżeństwa, separacji małżeńskiej czy domniemanej śmierci współmałżonka, która może doprowadzić do ustania małżeństwa. Prawnicy działający w ramach kancelarii kanonicznych służą również doradztwem związanym z każdym innym zagadnieniem z obszaru prawa kościelnego, a także przeprowadzają szereg istotnych w danej sytuacji działań formalnych. Nie należy także zapominać, że adwokat kościelny – w Gdańsku może być nim znawca z naszej kancelarii kanonicznej – propozycję współpracy kieruje nie tylko do osób świeckich, lecz także do osób duchownych.

adwokat-koscielny-poznan

Profesjonalne wsparcie może dotyczyć kwestii związanych z pełną obsługą prawną diecezji, parafii czy organizacji kościelnej, kompleksowym doradztwem, przygotowywaniem dokumentów o charakterze prawnym, reprezentacją podmiotów kościelnych w sporach z osobami prywatnymi bądź władzą świecką, czy też np. z zarządem majątkiem Kościoła lub ochroną i przetwarzaniem danych wiernych zgodnie z obowiązującym prawem.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Gdańsku

A więc, jak już zaznaczyliśmy, stwierdzenie nieważności małżeństwa (tzw. rozwód kościelny) to procedura kanoniczna, w związku z którą wierni bardzo często poszukują pomocy kancelarii kanonicznej w Gdańsku i na terenie całego kraju. Niewątpliwy wpływ na taką postać rzeczy ma rozwój świadomości prawnej wiernych oraz znaczne uproszczenie procedury sądowej przez papieża Franciszka. Należy jednak wiedzieć, że do orzeczenia nieważności małżeństwa (rozwód kościelny to określenie potoczne, niewłaściwe z prawnego punktu widzenia) może dojść wyłącznie wtedy, gdy Gdański Sąd Metropolitalny zyska moralną pewność co do nieważności zawartego przed ołtarzem związku. Kodeks prawa kanonicznego wymienia oczywiście okoliczności, które wpływają negatywnie na status prawny małżeństwa i mogą doprowadzić do stwierdzenia nieważności małżeństwa w Gdańsku i trybunałach działających w innych miastach. Ich główną grupę stanowią szczególne przeszkody zrywające dotyczące:

Wieku (zbyt niskiego) współmałżonków

Niemocy płciowej jednego z partnerów

Pokrewieństwa, pokrewieństwa prawnego lub powinowactwa partnerów

Istniejącego już węzła małżeńskiego

Uprowadzenia

Małżonkobójstwa

Święceń kapłańskich lub ślubów zakonnych

Przyzwoitości publicznej

Braku przynależności do Kościoła katolickiego

Decyzja sądu o udzieleniu tzw. rozwodu kościelnego w Gdańsku może być również podyktowana innymi przyczynami. Kolejną grupę przesłanek stanowią bowiem braki dot. zgody małżeńskiej, które mogą dotykać kwestii takich jak brak wystarczającego używania rozumu jednego z partnerów, pozorne wyrażenie zgody małżeńskiej, wymuszenie wyrażenia zgody małżeńskiej czy różnego rodzaju podstępy. Należy pamiętać, że do tej kategorii zaliczamy również niedojrzałość emocjonalną czy zaburzenia osobowości (np. osobowość lękliwą, zależną czy narcystyczną). Sąd Biskupi w Gdańsku może rozpatrywać również przesłanki związane z brakami dot. formy liturgicznej zawarcia małżeństwa, czyli różnego rodzaju uchybienia proceduralne.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

Wierny pragnący skorzystać z procedury dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa w Gdańsku (czyli tzw. rozwodu kościelnego) musi skierować do Gdańskiego Sądu Metropolitalnego tzw. skargę powodową. Dokument ten – który w Gdańsku może pomóc zredagować adwokat kościelny – musi zawierać szereg ważnych informacji – nie tylko dane osobowe zainteresowanego i jego współmałżonka, lecz również historię związku partnerów oraz tytuł prawny, na podstawie którego dochodzi do zaskarżenia małżeństwa. Powód musi również wyznaczyć świadków, którzy będą musieli zeznawać podczas procesu. Następnie dochodzi do zawiązania sporu oraz rozpoczęcia instrukcji sądowej – postępowania dowodowego, które obejmuje procedurę składania zeznań przez świadków (jednej strony lub obu). Adwokat kościelny z kancelarii kanonicznej, który w Gdańsku na bazie specjalnego dekretu jest w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania, może następnie wystąpić w imieniu mocodawców w ramach głosu obrończego i odpowiedzieć na wszelkie uwagi obrońcy węzła małżeńskiego. Po zakończeniu tej fazy postępowania sąd ogłasza wyrok. Strony oraz ich reprezentanci z kancelarii kanonicznych mają prawo złożyć apelację od wyroku do trybunału II instancji.

Gdański Trybunał Metropolitalny

Sąd Biskupi w Gdański (Gdański Trybunał Metropolitalny) jest trybunałem I instancji dla spraw małżeńskich, spornych i karnych napływających z Archidiecezji Gdańskiej. Archidiecezję tworzą 24 dekanaty (7 gdańskich, 4 gdyńskie, oprócz tego m.in. Sopot, Puck, Wejherowo, Reda czy Żarnowiec) oraz 200 parafii, w tym dwie wojskowe Ordynariatu Polowego. Archidiecezja Gdańska wraz Diecezją Pelplińską i Diecezją Toruńską tworzą Metropolię Gdańską. Sąd Duchowny w Gdańsku (Trybunał Metropolitalny) stanowi również sąd II instancji dla Diecezji Toruńskiej i Diecezji Pelplińskiej, jak również dla Archidiecezji Warmińskiej. Rolę trybunału II instancji pełni dla niego natomiast Sąd Metropolitalny w Olsztynie.

Gdański Trybunał Metropolitalny znajduje się w gmachu przy ul. Bpa E. Nowickiego 1 w Gdańsku. Jest otwarty dla potrzebujących w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8.30 do 12.30 oraz w środy od 15.30 do 18.30. Wierni mogą kontaktować się z sekretariatem instytucji, dzwoniąc pod numer +48 58 661 57 37, czy też pisząc pod adresem mailowym Sądu Biskupiego w Gdańsku, czyli: trybunal@diecezjagdansk.pl. Wszelkie pisma urzędowe należy kierować pod adresem: Gdański Trybunał Metropolitalny, ul. Bpa E. Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk (Oliwa).

Jeśli zatem poszukujesz wielowymiarowego wsparcia świadczonego przez kancelarię kanoniczną w Gdańsku i okolicach, nasz adwokat kościelny jest w stanie zapewnić Ci pełne wsparcie formalne dot. procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa czy innych kwestii określanych przez przepisy prawa kościelnego.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

kancelaria-kanoniczna-poznan