Adwokat Kościelny w Bydgoszczy

Prawo kanoniczne to system norm, w oparciu o które funkcjonuje instytucja Kościoła katolickiego. Ma więc kluczowe znaczenie dla wszystkich wiernych uczestniczących w życiu wspólnotowym. Lektura poszczególnych przepisów, a tym bardziej ich właściwe zrozumienie i zastosowanie, może jednak okazać się dość problematyczna dla osób nieprzywykłych do obcowania z językiem prawniczym. Na szczęście w przypadku pojawienia się przeszkód związanych z interpretacją kościelnych norm swoją pomoc oferuje kancelaria kanoniczna. Bydgoszcz należy do miast, w których szeroki zakres wsparcia prawnego zapewnia adwokat kościelny z naszej kancelarii.

Prawnik kościelny to specjalista z zakresu prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego, którego doskonałe przygotowanie do niesienia merytorycznego wsparcia potrzebującym poświadczają dyplom ukończenia studiów na kierunku prawo kanoniczne i specjalny dekret ordynariusza. Mimo, że to w Poznaniu znajduje się nasza kancelaria adwokata kościelnego, w Bydgoszczy również, jak już wspominaliśmy, aktywnie może świadczyć on usługi z zakresu doradztwa prawnego; w sytuacji udzielenia zlecenia ma również możliwość występowania w imieniu stron przed Sądem Biskupim w Bydgoszczy.

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny w Bydgoszczy?

Okoliczności, w których wierni podejmują współpracę z kancelarią adwokata kościelnego, najczęściej związane są właśnie z procedurą stwierdzenia nieważności małżeństwa – zarówno w Bydgoszczy, jak i w sercach innych diecezji. Tego zagadnienia dotyczy bowiem większość spraw kierowanych do sądów kanonicznych przez wiernych Kościoła katolickiego. Nasz adwokat kościelny służy konsultacjami każdemu zainteresowanemu jeszcze przed złożeniem przez niego skargi małżeńskiej do trybunału kościelnego – np. w kwestii zasadności rozpoczynania procedury – a następnie jest w stanie zapewnić mu opiekę merytoryczną na każdym etapie postępowania. Konsultuje z klientami również inne problemy dotykające materii prawa kanonicznego, np. te związane z instytucją separacji. Swoją pomoc adresuje także do podmiotów życia kościelnego – czyli m.in. diecezji, parafii czy organizacji kościelnych, zapewniając szeroko pojętą obsługę prawną (dotyczącą m.in. zarządu majątkiem czy też ochrony danych parafian).

adwokat-koscielny-poznan

Prawnik kościelny może również wspierać duchownych w sporach z osobami prywatnymi oraz organami władzy świeckiej.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Bydgoszczy

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa powszechnie, lecz niepoprawnie, nazywane jest rozwodem kościelnym. W Bydgoszczy jednak, ani żadnym innym mieście w Polsce, w którym mieści się trybunał kanoniczny, prawomocne przerwanie ważnego małżeństwa nie może nigdy dojść do skutku. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa nie może być porównywana do rozwodu cywilnego, ponieważ prawo kanoniczne zakłada, że ważnie zawarte przymierze małżeńskie łączy partnerów dozgonnie. Do rozwodu kościelnego nie jest więc w stanie doprowadzić nawet władza kościelna. Istotne jednak, że nie zawsze zawarte przed ołtarzem małżeństwo powinno być traktowane jako ważne. Sąd Duchowny w Bydgoszczy ma prawo rozpocząć szczegółowe postępowanie w sprawie małżeństwa, jeśli istnieją ważne powody, by przypuszczać, że w momencie jego zawarcia istniały wymienione przez Kodeks prawa kanonicznego przeszkody zrywające, dotyczące:

Zbyt niskiego wieku jednego ze współmałżonków

Pponiżej 14 roku życia w przypadku kobiety i 16 w przypadku mężczyzny.

Pokrewieństwa współmałżonków

W linii prostej, do czwartego stopnia w linii bocznej.

Pokrewieństwa prawnego współmałżonków

W linii prostej, do drugiego stopnia w linii bocznej.

Powinowactwa współmałżonków

W linii prostej.

Uprowadzenia jednego z partnerów

Przyzwoitości publicznej

Święceń kapłańskich lub ślubów zakonnych

Istniejącego małżeństwa

Małżonkobójstwa (występku)

Niezdolności płciowej (np. impotencji)

Różności religii

Zawarcie małżeństwa jest aktem woli – z tego względu przeszkody, które są w stanie doprowadzić do stwierdzenia nieważności małżeństwa, mogą dotyczyć również zgody małżeńskiej. W tym przypadku mowa o przeszkodach natury psychicznej, czyli m.in. braku wiedzy na temat przymiotów małżeństwa, niedojrzałości psychicznej czy zaburzeń osobowości, podstępie przy zawieraniu małżeństwa, symulacji wyrażenia zgody lub błędzie. Do tzw. rozwodu kościelnego – w Bydgoszczy i trybunałach w innych ośrodkach diecezjalnych – mogą w końcu doprowadzić braki związane z niedopełnieniem kluczowych formalności. Praktyka jednak pokazuje, że do stwierdzenia nieważności małżeństwa z powodu uchybień proceduralnych dochodzi bardzo rzadko.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

Sąd Biskupi w Bydgoszczy, jak i inne trybunały, nie może rozpocząć postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa, dopóki strona zainteresowana nie przedstawi skargi powodowej, w której zaskarża związek. Pismo tego typu musi spełniać określone wymagania formalne, a co najważniejsze – wyszczególniać tytuł prawny, który zdaniem powoda czynił jego małżeństwo nieważnym od samego początku. Ze względu na fakt, że kwestia rozpoczęcia postępowania zależy właśnie od odpowiedniego przygotowania skargi powodowej, strony często korzystają w tej kwestii z pomocy kancelarii kanonicznej. W Bydgoszczy wsparcie w tym zakresie może zapewnić naturalnie nasz adwokat kościelny. Po przyjęciu skargi przez sąd dochodzi do ustalenia przedmiotu sporu i wszczęcia instrukcji sprawy. W charakterze dowodów traktowane są głównie zeznania świadków, istotne znaczenie często mają również opinie biegłych, np. psychologów lub psychiatrów. Reprezentujący strony adwokat kościelny może być obecny w trakcie przesłuchań, ma także wgląd do dokumentów procesowych. Po zamknięciu postępowania dowodowego dochodzi do publikacji akt oraz wystosowania uwag przez obrońcę węzła małżeńskiego. Adwokat kanoniczny może się do nich odnieść, a także wziąć w obronę argumenty strony zaskarżającej małżeństwo. Po ogłoszeniu przez sąd wyroku adwokat kościelny jest uprawniony do odwołania się do wyższego trybunału – jeśli postępowanie toczyło się w Bydgoszczy, właściwym sądem będzie Trybunał Metropolitalny w Gnieźnie.

Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej

Sąd Duchowny w Bydgoszczy znajduje się przy ul. Świętej Trójcy 26. Przyjmuje w godzinach między 9.00 a 13.00 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki oraz między 15.00 a 17.00 w środy. Petenci mogą skontaktować się z instytucją, wybierając numer 52 385-88-22, a także wysyłając e-mail na skrzynkę sad@diecezja.bydgoszcz.pl. Adres korespondencyjny Sądu Biskupiego Diecezji Bydgoskiej to ul. Świętej Trójcy 26, 85-224 Bydgoszcz.

Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej pełni rolę sądu I instancji dla mieszkańców Diecezji Bydgoskiej. Liczy ona 19 dekanatów (7 bydgoskich, oprócz tego m.in. Nakło, Białe Błota, Szubin, Mrocza, Kcynia, Wysoka) oraz 150 parafii. Sąd Biskupi w Bydgoszczy rozpatruje zarówno sprawy karne i sporne, jak i te dotyczące stwierdzenia nieważności małżeństwa. Rolę trybunału II instancji pełni dla niego Trybunał Metropolitalny w Gnieźnie.

Jeśli zatem uważasz, że w rozwiązaniu Twojego problemu może pomóc Ci zaufana kancelaria kanoniczna – w Bydgoszczy adwokat kościelny jest w stanie zapewnić Ci stojącą na najwyższym poziomie pomoc formalno-prawną. Wspieramy klientów w trakcie postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności małżeństwa i zapewniamy im profesjonalne konsultacje z obszaru prawa kanonicznego oraz wyznaniowego.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

kancelaria-kanoniczna-poznan