Adwokat Kościelny w Poznaniu

Wszystkim osobom poszukującym pomocy kancelarii kanonicznej w Poznaniu kompleksowe wsparcie formalno-prawne jest w stanie zapewnić nasz adwokat kościelny, którego biuro znajduje się w stolicy Wielkopolski przy ul. Zieleńskiej 7. Kim właściwie jest prawnik kościelny, zwany także adwokatem kanonicznym? To biegły z zakresu prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego, który na mocy biskupiego dekretu jest upoważniony do reprezentowania stron przed organami kościelnej władzy sądowniczej oraz służenia klientom profesjonalnym doradztwem pozaprocesowym.

Zakres jego usług dotyczy nie tylko spraw związanych ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa w Poznaniu i innych miastach Polski, lecz także wielu innych zagadnień regulowanych przez prawo kościelne bądź wyznaniowe. Niezależnie od charakteru sprawy i stopnia jej złożoności, każdy potrzebujący może liczyć ze strony adwokata kościelnego na pełne zaangażowanie w rozwiązywanie powierzonego problemu, wieloaspektowość podejmowanych działań i pełną dyskrecję.

W czym może Ci pomóc kancelaria kanoniczna w Poznaniu?

Osoby, które nawiązują kontakt z kancelarią kanoniczną adwokata kościelnego, w większości przypadków poszukują pomocy w związku z tzw. rozwodem kościelnym w Poznaniu (poprawnie – stwierdzeniem nieważności małżeństwa), czy też instytucją separacji małżeńskiej. Warto jednak wiedzieć, że prawnicy kanoniczni służą pomocą także w innych okolicznościach, zawsze wtedy, gdy zagadnienie dotyczy rozmaitych aspektów prawnych funkcjonowania Kościoła. Z ich wsparcia merytorycznego mogą korzystać także duchowni, np. w kwestiach obejmujących obsługę prawną diecezji, parafii czy zakonów, a także w sprawach związanych z zarządzaniem majątkiem kościelnych lub w sytuacjach spornych z władzą świecką.

adwokat-koscielny-poznan

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Poznaniu

Nie każda osoba wpisująca do wyszukiwarki frazę „rozwód kościelny Poznań” ma świadomość tego, że prawo kościelne nie dopuszcza możliwości rozwiązania ważnie zawartego i dopełnionego związku małżeńskiego. Jeśli jednak zawarciu przymierza małżeńskiego towarzyszyły istotne przeszkody lub braki, jedno ze współmałżonków – lub oboje – może zabiegać o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Oznacza to, że małżeństwo nigdy nie mogło być traktowane jako ważne, a więc między partnerami nie powstał niezniszczalny węzeł małżeński. Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku wyróżnia 12 szczególnych przeszkód zrywających. Zaliczamy do nich:

Przeszkoda wieku

Nieważne jest z mocy prawa małżeństwo zawarte przez mężczyznę poniżej 16 i kobietę poniżej 14 roku życia. Kryterium wieku doprecyzowuje dalej episkopat danego kraju.

Przeszkoda niezdolności małżeńskiej

Strony zawierające małżeństwo muszą być zdolne do dokonania stosunku małżeńskiego. Przeszkody nie stanowi bezpłodność, jeśli tylko nie wiązała się z wprowadzeniem współmałżonka w błąd.

Przeszkoda istniejącego węzła małżeńskiego

Ze względu na jedność, jeden z głównych przymiotów małżeństwa, nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby związane węzłem małżeńskim z kimś innym.

Przeszkoda różności religii

Małżeństwo zawarte przez osobę ochrzczoną z osobą nieochrzczoną nie może być uznawane za ważne.

Przeszkoda święceń kapłańskich

Osoba posiadająca święcenia diakonatu nie może stworzyć małżeństwa.

Przeszkoda święceń zakonnych

W związek małżeński nie mogą wstąpić osoby, które publicznie złożyły wieczyste śluby czystości w instytucie zakonnym.

Przeszkody uprowadzenia

Przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa w Poznaniu, a także w Sądzie Biskupim w każdym innym mieście, może być porwanie jednego z partnerów przez drugą osobę i wymuszenie na niej lub na nim decyzji o zawarciu małżeństwa.

Przeszkoda małżonkobójstwa

Nie możemy nazwać ważnym małżeństwa współtworzonego przez osobę, która zamordowała byłego współmałżonka lub współmałżonka osoby, z którą następnie wstąpiła w związek małżeński. Przeszkoda dotyczy także współudziału w zbrodni.

Przeszkoda pokrewieństwa

Z mocy prawa jako nieważne od samego początku powinno być traktowane małżeństwo osób spokrewnionych w linii prostej lub do czwartego stopnia włącznie w linii bocznej (czyli nie tylko rodzeństwa, ale także kuzynów ciotecznych lub stryjecznych).

Przeszkoda powinowactwa

Sąd Biskupi w Poznaniu może zadecydować o nieważności danego małżeństwa, jeśli między partnerami zachodzi powinowactwo w linii prostej.

Przeszkoda przyzwoitości publicznej

Osoby żyjące w małżeństwie nieważnym nie mogą np. wziąć ślubu z krewnymi – w linii prostej – dotychczasowego partnera lub partnerki. Dotyczy to także notorycznego lub publicznego konkubinatu

Przeszkoda pokrewieństwa prawnego

Nieważnie zawiera małżeństwo ten, kto staje przed ołtarzem z osobą spokrewnioną prawnie w linii prostej (adoptowany syn lub córka) lub w drugim stopniu linii bocznej (np. brat lub siostra prawna).

Nie każda osoba wpisująca do wyszukiwarki frazę „rozwód kościelny Poznań” ma świadomość tego, że prawo kościelne nie dopuszcza możliwości rozwiązania ważnie zawartego i dopełnionego związku małżeńskiego. Jeśli jednak zawarciu przymierza małżeńskiego towarzyszyły istotne przeszkody lub braki, jedno ze współmałżonków – lub oboje – może zabiegać o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Oznacza to, że małżeństwo nigdy nie mogło być traktowane jako ważne, a więc między partnerami nie powstał niezniszczalny węzeł małżeński. Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku wyróżnia 12 szczególnych przeszkód zrywających. Zaliczamy do nich:

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

Aby Sąd Biskupi rozpoczął proces w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Poznaniu, powód musi skierować doń skargę powodową opierającą się na tytule prawnym unieważniającym małżeństwo, a także wybrać świadków oraz zebrać, jeśli takie istnieją, materiały dowodowe. Kancelaria kanoniczna w Poznaniu, prowadzona przez naszego adwokata kościelnego, jest w stanie wspomóc klienta kompleksowym wsparciem prawnym zarówno na etapie przedsądowym, jak i wtedy, gdy sprawa trafi do trybunału kanonicznego. Prawnik kościelny zadba o ochronę praw procesowych klienta i rzetelne przedstawienie jego argumentów przed sądem. Na etapie dowodzenia może być obecny w trakcie przesłuchań świadków, ma także prawo zapoznać się z całą dokumentacją procesową. W dalszej części postępowania może wypowiedzieć się na rzecz argumentów procesowych powoda, jak również złożyć replikę na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego. W razie niepomyślnego dla strony wyroku sądu jest uprawniony do skierowania sprawy do rozpoznania przez sąd II instancji.

Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu

Mieszczący się przy ul. Ostrów Tumski 5 w Poznaniu Metropolitalny Sąd Duchowny jest trybunałem I instancji dla osób zamieszkujących obszar Archidiecezji Poznańskiej, liczącej sobie 414 parafii znajdujących się w 43 dekanatach – na terenie Poznania i pobliskich miejscowości, m.in. Szamotuł, Wronek, Lubonia, Śremu, Gostynia czy Swarzędza. Rozpatruje zarówno sprawy karne i sporne (a także beatyfikacyjne), jak i te dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa w Poznaniu i na terenie Metropolii. Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu jest ponadto trybunałem II instancji dla sądu diecezjalnego w Kaliszu (Diecezja Kaliska należy do Metropolii Poznańskiej) oraz sądów metropolitalnych w Warszawie, Wrocławiu, Gnieźnie i Szczecinie. Za zgodą Trybunału Roty Rzymskiej Sąd Biskupi w Poznaniu może także, w szczególnych okolicznościach, pełnić rolę sądu III instancji.

Sąd Duchowny w Poznaniu przyjmuje interesantów od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem środy) w godzinach od 10.00 do 13.00. Wierni mogą także skontaktować się z instytucją, dzwoniąc pod numer 61 851-28-30 (od poniedziałku do piątku między godz. 9.00 a 14.00 i między 9.00 a 13.00 w soboty); za pośrednictwem poczty tradycyjnej (ul. Ostrów Tumski 5, 61-109 Poznań) lub elektronicznej, pisząc na adres trybunal@archpoznan.pl. Gdy mowa o II instancji dla Sądu Metropolitalnego w Poznaniu, jest nim np. Metropolitalny Sąd Warszawski.

Nasz adwokat kościelny zachęca do kontaktu wszystkie osoby poszukujące zaufanej kancelarii kanonicznej w Poznaniu. Świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie jest naszym priorytetem.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

    kancelaria-kanoniczna-poznan