Adwokat Kościelny w Łowiczu

Adwokat kościelny to biegły z zakresu prawa kościelnego i prawa wyznaniowego, który wyróżnia się doskonałym przygotowaniem do zapewniania swoim klientom wielostronnej opieki prawnej. Jego szerokie kompetencje oraz szereg przymiotów moralnych potwierdza specjalny dekret biskupi, włączający go oficjalnie w poczet adwokatów kościelnych. W Łowiczu, tak jak w wielu innych miastach Polski, każdy potrzebujący może liczyć na merytoryczne wsparcie i pełne zaangażowanie prowadzonej przez nas kancelarii kanonicznej. Mimo że jej siedziba znajduje się w Poznaniu, Łowicz to jedno z miejsc, w których nasz adwokat kościelny spotyka się z klientami i służy im swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

Czy prawo kanoniczne powinno mieć znaczenie dla każdego wiernego? Z pewnością – zwłaszcza wtedy, gdy aktywnie uczestniczy on w życiu Wspólnoty. System norm kościelnych określa bowiem prawa i obowiązki związane z życiem religijnym, a także społecznym – mowa o m.in. o małżeństwie (stąd kanoniczna instytucja stwierdzenia nieważności małżeństwa). Kancelaria kanoniczna – w Łowiczu reprezentowana przez naszego adwokata kościelnego – jest więc miejscem, w którym każdy wierny może rozwiać swoje wątpliwości związane z prawnym wymiarem partycypowania w życiu Kościoła. A także dowiedzieć się, jakie kroki na gruncie praw kościelnego może podjąć w danym przypadku!

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny w Łowiczu?

Nie bez przyczyny wsparcie kancelarii kanonicznych zazwyczaj kojarzy się z postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa. W Łowiczu, i nie tylko, to właśnie w związku ze sprawami małżeńskimi zainteresowani najczęściej umawiają się na spotkanie z adwokatem kościelnym. Należy jednak podkreślić, że w Łowiczu adwokat kościelny z naszej kancelarii może zaoferować wieloaspektowe wsparcie formalno-prawne nie tylko w związku z tzw. rozwodem kościelnym czy separacją małżeńską, lecz również w wielu innych przypadkach wymagających rozeznania w przepisach prawa kanonicznego i wyznaniowego. Jest on przygotowany nie tylko do współpracy z osobami świeckimi, lecz również z duchowieństwem – może wspierać kapłanów i zakonników w sprawach spornych i karnych, a także zapewnić kompleksową obsługę prawną parafii, diecezji czy instytutów życia konsekrowanego. W wielu przypadkach adwokaci kościelni angażują się również w sprawy dotyczące zarządzania nieruchomościami należącymi do Kościoła katolickiego, czy też ochrony danych osobowych parafian.

adwokat-koscielny-poznan

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Łowiczu

Czym jest tzw. rozwód kościelny? Czy można uzyskać go w Łowiczu? Na wstępie musimy zaznaczyć, że ważnie zawarte małżeństwo jest z natury nierozerwalne, a więc instytucja rozwodu na gruncie prawa kościelnego, inaczej niż świeckiego, najzwyczajniej nie istnieje. Wierni zainteresowani tzw. rozwodem kościelnym w Łowiczu, lub gdziekolwiek indziej, na myśli mają zazwyczaj instytucję stwierdzenia nieważności małżeństwa, która może dojść do skutku, jeśli strona (lub strony) wykażą przed Sądem Biskupim, że zawarciu małżeństwa towarzyszyły wyszczególnione przez prawo kanoniczne przeszkody zrywające, czyli np.:

Przeszkoda zbyt niskiego wieku kobiety lub mężczyzny

Odpowiednio: mniej niż 14 bądź mniej niż 16 lat, normę tę doprecyzowuje episkopat danego kraju.

Przeszkoda niemocy płciowej

Lecz nie bezpłodności, jeśli nie została ona ukryta.

Przeszkoda pokrewieństwa

W linii prostej, do 4 stopnia w linii bocznej.

Przeszkoda pokrewieństwa prawnego

W linii prostej.

Przeszkoda powinowactwa

Przeszkoda uprowadzenia

Przeszkoda małżonkobójstwa

Przeszkoda występku.

Przeszkoda zakonnych ślubów czystości

Przeszkoda święceń diakonatu

Przeszkoda istniejącego związku małżeńskiego

W którym przebywa jedno z partnerów.

Przeszkoda przyzwoitości publicznej

Przeszkoda odmienności religii nupturientów

Kolejną grupą przeszkód mogących doprowadzić do stwierdzenia nieważności małżeństwa w Łowiczu (oraz w trybunałach w innych diecezjach) są braki dot. zgody małżeńskiej, czyli m.in. symulacja konsensusu małżeńskiego lub świadome odrzucenie niektórych przymiotów małżeństwa sakramentalnego. Niezdolna do wyrażenia ważnej zgody małżeńskiej jest również osoba niedojrzała psychicznie lub cierpiąca na określone zaburzenia osobowości, takie jak np. osobowość narcystyczna lub osobowość zależna. W końcu na stwierdzenie nieważności małżeństwa w Łowiczu mogą mieć wpływ braki dotyczące formy zawarcia małżeństwa; należy jednak przyznać, że w praktyce rozpatrywane one bywają przez Sąd Biskupi niezwykle rzadko.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

Postępowania ws. stwierdzenia nieważności małżeństwa w Łowiczu (tzw. rozwodu kościelnego) oraz w trybunałach w innych miastach koncentrują się na tych samych etapach. W pierwszej kolejności strona zainteresowana – z pomocą adwokata kościelnego lub nie – przygotowuje skargę powodową do Sądu Duchownego w Łowiczu, w której określa właściwy tytuł prawny, wyznacza świadków, którzy powinni zostać przesłuchani przez sąd oraz w skrócie przedstawia historię związku. Następnie dochodzi do sądowego zawiązania sporu i rozpoczęcia postępowania dowodowego. Sąd zapoznaje się z zebranym materiałem dowodowym i przesłuchuje wyznaczonych przez (obie) strony świadków w obecności reprezentujących je adwokatów kościelnych. Następnie dochodzi do publikacji akt sądowych i wymiany argumentów pomiędzy adwokatem a obrońcą węzła małżeńskiego, który zawsze stoi na straży nierozerwalności ważnie zawartego małżeństwa. Jeśli Sąd Duchowny w Łowiczu nie przyzna racji powodowi dążącemu do tzw. rozwodu kościelnego, może on, sam lub poprzez adwokata kościelnego, zabiegać o rozpoznanie sprawy przez trybunał II instancji.

Sąd Biskupi Diecezji Łowickiej

Sąd Biskupi w Łowiczu, znajdujący się przy ul. Stary Rynek 19, jest trybunałem I instancji dla wiernych należących do Diecezji Łowickiej. Diecezja ta dzieli się na 21 dekanatów (m.in. Kutno, Łowicz, Łęczyca, Skierniewice, Żyrardów, Biała Rawska) oraz 167 parafii. Diecezja Łowicka wraz z Archidiecezją Łódzką tworzą Metropolię Łódzką. Sąd Duchowny w Łowiczu rozpatruje sprawy dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa, separacji małżeńskiej, a także różnego rodzaju sprawy karne i sporne. Rolę sądu II instancji pełni dla Sądu Biskupiego w Łowiczu Trybunał Metropolitalny Łódzki.

Sąd Duchowny w Łowiczu jest otwarty dla petentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00. Wierni mogą także kontaktować się z instytucją telefonicznie, pod numerem 46 837-83-07 oraz pod adresami e-mail sad.lowicz@wp.pl oraz sad_lowicz@op.pl. Adres korespondencyjny Sądu Biskupiego Diecezji Łowickiej to: Stary Rynek 19, 99-400 Łowicz.

Jeśli zatem liczysz na kompleksową i skuteczną pomoc kancelarii kanonicznej w Łowiczu, nasz adwokat kościelny może spotkać się z Tobą w tym mieście lub zaproponować Ci profesjonalne konsultacje telefoniczne lub mailowe. Zapewniamy pełne wsparcie w związku ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa oraz sprawami dotykającymi szeregu innych kwestii regulowanych przez prawo kościelne bądź wyznaniowe. Nasz adwokat kościelny w Łowiczu jest gotów służyć Ci poradą – i nie tylko – nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

    kancelaria-kanoniczna-poznan