Adwokat Kościelny w Toruniu

Wszelkie formalne aspekty funkcjonowania Kościoła reguluje system norm nazywany prawem kanonicznym. To właśnie w jego źródłach – takich jak Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku – wierni mogą poszukiwać odpowiedzi na nurtujące ich pytania natury prawnej. Co jednak w sytuacji, gdy interpretacja poszczególnych zapisów stanowi nie lada wyzwanie? Wtedy właśnie wartościowe wsparcie merytoryczne może okazać kancelaria kanoniczna – w Toruniu kompleksową pomoc gotowy jest zapewnić adwokat kościelny. Chociaż biuro naszego adwokata kościelnego mieści się w Poznaniu, biegły pozostaje również do dyspozycji wiernych zamieszkujących obszar Diecezji Toruńskiej. Adwokat kościelny sensu largo konsultacji udziela zarówno w trakcie spotkań osobistych, jak i drogą mailową czy telefoniczną. Powinien posiadać także kompetencje i uprawnienia niezbędne do tego, aby z powodzeniem reprezentować klientów w trakcie procesów toczących się w Sądzie Duchownym w Toruniu, np. tych dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa, czyli tzw. rozwodów kościelnych.

Czym różni się adwokat kościelny od „zwykłego” adwokata? Po pierwsze – jest absolwentem studiów na kierunku prawo kanoniczne. Po drugie – może wylegitymować się dekretem biskupim upoważniającym go do brania udziału w procesach prowadzonych przez trybunały kościelne. Wszystko to sprawia, że jest specjalistą gotowym nieść wieloaspektowe wsparcie prawne we wszystkich przypadkach, gdy kluczowe okazuje się rozeznanie w normach kanonicznych. Warto w tym miejscu dodać, że niektórzy prawnicy kościelni – tacy jak adwokat kościelny z naszej kancelarii – to również biegli w prawie świeckim. Są więc w stanie skutecznie interweniować w sprawach wymagających od nich rozeznania w przepisach kształtujących oba systemy prawne – kościelny i państwowy.

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny w Toruniu?

Kancelarie kanoniczne – w Toruniu i innych miastach – bardzo często służą pomocą prawną wiernym poszukującym wsparcia związanego z procedurą sądowego stwierdzenia nieważności małżeństwa. Do innych spraw małżeńskich koordynowanych przez adwokatów kościelnych należą np. te dotyczące instytucji separacji. Nasz adwokat kościelny w Toruniu chętnie dzieli się ponadto swoją wiedzą w związku z każdym innym zagadnieniem regulowanym przez kanony prawa kanonicznego lub prawo wyznaniowe. Może wesprzeć również osoby duchowne w obsłudze prawnej podmiotów życia kościelnego (czyli np. parafii, diecezji, zakonów czy fundacji), zarządzie majątkiem Kościoła (w tym nieruchomościami), konstruowaniu i opiniowaniu dokumentów o znaczeniu prawnym, czy też chronić ich interesy w trakcie sporów z organami administracyjnymi.

adwokat-koscielny-poznan

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Toruniu

Chociaż – zwłaszcza w Internecie – często spotykamy się określeniem „rozwód kościelny”, prawidłowa nazwa przywołanej instytucji to wyłącznie stwierdzenie nieważności małżeństwa. W Toruniu Sąd Biskupi może rozpocząć postępowanie badające kwestię ważności związku po złożeniu przez zainteresowanego skargi powodowej, w której wskazuje on adekwatny w danym przypadku tytuł prawny – czyli przeszkodę zrywającą, brak dot. zgody małżeńskiej lub formy zawarcia małżeństwa – czyniący zawarte małżeństwo nieważnym. Jeśli chodzi o wyróżnione przez Kodeks prawa kanonicznego przeszkody zrywające, mogą one dotyczyć:

Niezdolności płciowej jednego z partnerów

Zbyt niskiego wieku współmałżonków

Pokrewieństwa małżonków, powinowactwa lub pokrewieństwa prawnego

Istniejącego już związku małżeńskiego

Uprowadzenia jednego z partnerów

Przyzwoitości publicznej

Święceń kapłańskich

Zakonnych ślubów czystości

Różności religii

Małżonkobójstwa

Jak już wspominaliśmy, stwierdzenie nieważności małżeństwa w Toruniu i trybunałach innych diecezji może zostać orzeczone przez sąd także wtedy, gdy na ważność małżeństwa negatywny wpływ miały braki obejmujące kwestie wadliwej zgody na to małżeństwo. Należą do nich przeszkody natury psychicznej, dot. braku wiedzy na temat instytucji małżeństwa i obowiązków partnerów, niedojrzałości psychicznej, zaburzeń osobowości, symulacji zgody małżeńskiej lub błędu. Do stwierdzenia nieważności małżeństwa w pewnych przypadkach mogą doprowadzić także braki dotyczące kwestii formalnych.

Dlaczego rozwód kościelny w Toruniu – ani nigdzie indziej – nie jest jednak możliwy? Jednym z najważniejszych przymiotów małżeństwa jest jego nierozerwalność. Oznacza to, że węzeł małżeński, który powstaje wraz z dopełnieniem ważnie zawartego małżeństwa, łączy partnerów dozgonnie. Pełnoprawnego małżeństwa nie mogą zatem zakończyć ani sami współmałżonkowie, ani władza kościelna. Stwierdzenie nieważności małżeństwa oznacza natomiast, że dane małżeństwo nigdy nie było ważne, a więc między partnerami nie zaistniał niezniszczalny węzeł małżeński.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

Powtórzmy, że postępowanie w sprawie tzw. rozwodu kościelnego w Toruniu może zostać wszczęte po rozpoznaniu przez sąd skargi powodowej dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa. W odpowiednim zredagowaniu dokumentu zainteresowanego może wspomóc zaufana kancelaria kanoniczna – np. nasza kancelaria adwokata kościelnego działająca także na terenie Torunia. Prawnik kanoniczny może również chronić prawa klienta na każdym dalszym etapie trwania procesu.

Po przyjęciu przez trybunał skargi i ustaleniu przedmiotu sporu rozpoczyna się postępowanie dowodowe, w trakcie którego sąd przesłuchuje wyznaczonych przez strony świadków, a w sytuacji, gdy przeszkoda dotyczy sfery psychicznej jednego ze współmałżonków – także biegłych, np. psychiatrów lub psychologów. Następnie, po zamknięciu instrukcji, dochodzi do publikacji zgromadzonych akt sądowych. Wtedy też adwokat kościelny może zabrać głos obrończy, a także odnieść się do kontrargumentów obrońcy węzła małżeńskiego. Jeśli Sąd Duchowny w Toruniu uzna małżeństwo za ważne mimo argumentów powoda, zainteresowany może za pośrednictwem adwokata kościelnego złożyć apelację do sądu II instancji.

Sąd Biskupi Diecezji Toruńskiej

Sąd Biskupi w Toruniu przy ul. Łaziennej 18 to trybunał I instancji dla spraw karnych, spornych i małżeńskich napływających z Diecezji Toruńskiej. W jej trzech rejonach, toruńskim, grudziądzkim i brodnickim, znajdują się łącznie 24 dekanaty (4 toruńskie, oprócz tego m.in. Brodnica, Golub, Lubawa, Chełmno, Grudziądz, Wąbrzeźno i Unisław) oraz 196 parafii. Diecezja Toruńska wraz z Diecezją Pelplińską oraz Archidiecezją Gdańską tworzą Metropolię Gdańską.

Sąd Duchowny w Toruniu jest otwarty dla interesantów w dni powszednie między godz. 9.00 a 14.00 (z wyjątkiem sierpnia). Wierni mogą ponadto kontaktować się z instytucją, dzwoniąc pod numer 56 622 35 30 lub 501 935 433. Pytania można także nadsyłać, pisząc na skrzynkę elektroniczną sekretariatu – sad_sekretariat@diecezja.torun.pl. Wszelkie pisma urzędowe z kolei należy kierować pod adresem Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej – ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń.

Nasz adwokat kościelny w Toruniu zapewnia wszystkim zainteresowanym szeroki zakres usług prawnych, dot. zarówno stwierdzenia nieważności małżeństwa, jak i innych kwestii regulowanych przez prawo kanoniczne bądź wyznaniowe. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem formularza internetowego i przedstaw swój problem!

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

kancelaria-kanoniczna-poznan