Adwokat Kościelny – Szczecin

Szczecin jest siedzibą Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Oznacza to, że Sąd Duchowny w Szczecinie – czyli Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński – rozpatruje różnego rodzaju sprawy kierowane do niego przez diecezjan. Korzystanie z procedur kanonicznych nierzadko wymaga jednak od wiernych obeznania w przepisach prawa kościelnego, czy też – skorzystania z pomocy profesjonalisty. Kimś takim jest adwokat kościelny. W Szczecinie oraz Kamieniu Pomorskim kompleksową pomoc z zakresu prawa kościelnego oraz wyznaniowego może zapewnić każdemu potrzebującemu przedstawiciel naszej kancelarii kanonicznej.

Ogólnie adwokat kościelny to nie tylko absolwent studiów na kierunku prawo kanoniczne, lecz również osoba wyróżniająca się

nieposzlakowaną opinią oraz odpowiednim przygotowaniem do niesienia wiernym wieloaspektowej pomocy prawnej. Adwokat kościelny – reprezentując strony procesu małżeńskiego w Szczecinie – powinien również móc wylegitymować się upoważnieniem biskupa, na mocy którego ma prawo takiego reprezentowania w sprawach toczących się przed Sądem Biskupim Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Konsultacji może generalnie udzielać zarówno telefonicznie, jak i mailowo, czy też podczas umówionych spotkań w Szczecinie, w Kamieniu Pomorskim oraz w okolicach tych miast. Mimo że siedziba naszej kancelarii kanonicznej mieści się w Poznaniu, także na obszarze Pomorza Zachodniego działający w jej imieniu adwokat kościelny zapewnia rzetelne doradztwo oraz szeroki zakres innych usług prawnych dotyczących formalnych aspektów funkcjonowania Kościoła.

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny w Szczecinie?

Wymieniając sprawy, którymi zajmuje się adwokat kościelny – w Szczecinie, Kamieniu Pomorskim i nie tylko – należy w pierwszej kolejności wspomnieć o procedurze dotyczącej stwierdzenia nieważności małżeństwa, a więc tzw. rozwodzie kościelnym. Wzrost świadomości prawnej członków Wspólnoty oraz uproszczenie sądowej procedury przez papieża Franciszka wpłynęły na to, że wierni, dręczeni przez poważne wątpliwości związane z ważnością zawartego w przeszłości małżeństwa, coraz częściej poszukują doradztwa związanego ze wspomnianą instytucją kanoniczną. Adwokat kościelny w Szczecinie może nie tylko rozwiać wszelkie wątpliwości klientów, lecz również odpowiednio przygotować ich do procesu, a w trakcie postępowania – zapewnić pełne wsparcie na każdym jego etapie.

adwokat-koscielny-poznan

Sprawy związane z tzw. rozwodem kościelnym czy separacją małżeńską to jednak niejedyne, którymi zajmuje się adwokat kościelny w Szczecinie czy Kamieniu Pomorskim. Nasza kancelaria kanoniczna pomaga także osobom duchownym w kwestiach związanych m.in. z zarządem majątkiem kościelnym, ochroną danych osobowych wiernych, czy też w sytuacjach spornych z władzą świecką. Adwokat kościelny reprezentujący w Szczecinie naszą kancelarię kanoniczną jest w stanie ponadto zapewnić pełną obsługę prawną parafii, diecezji czy innej organizacji kościelnej.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Szczecinie

Na wstępie musimy zaznaczyć, że tzw. rozwód kościelny w Szczecinie nie może dojść do skutku. Wierni należący do diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej mogą jednak zabiegać o sądowe stwierdzenie nieważności małżeństwa. W odróżnieniu od nieuznawanej przez prawo kanoniczne instytucji rozwodu kościelnego stwierdzenie nieważności związku może zostać ogłoszone przez sąd Duchowny w Szczecinie w uzasadnionych, wymienionych przez Kodeks prawa kanonicznego, przypadkach. Ich najważniejszą grupę tworzą przeszkody zrywające, które dotyczą kwestii takich jak:

Zbyt niski wiek nupturientów

Różnica religii partnerów

Pokrewieństwo partnerów, pokrewieństwo prawne lub powinowactwo

Niezdolność małżeńska (płciowa) jednego z partnerów

Istniejący już związek małżeński (w którym trwa jedno z partnerów)

Uprowadzenie jednego z partnerów przez drugą osobę

Małżonkobójstwo (lub współudział w małżonkobójstwie)

Śluby zakonne lub święcenia kapłańskie złożone lub otrzymane przez jedno z nupturientów

Przyzwoitość publiczna

Sąd Biskupi w Szczecinie – a także trybunały właściwe dla innych diecezji – mogą również zadecydować o stwierdzeniu nieważności małżeństwa w przypadku zaistnienia braków dot. zgody małżeńskiej, które mogą wynikać np. z symulacji konsensusu, braku wystarczającej wiedzy na temat przymiotów małżeństwa, czy też sfery psychicznej nupturientów – zaburzeń osobowości różnego typu, które czyniły je osobami niezdolnymi do zawarcia ważnego małżeństwa. O stwierdzeniu nieważności małżeństwa w Szczecinie Sąd Duchowny może zadecydować również wtedy, gdy zawarciu przymierza małżeńskiego towarzyszyły braki dotyczące formy liturgicznej.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – etapy

Aby Sąd Biskupi Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej mógł wszcząć postępowanie ws. stwierdzenia nieważności małżeństwa, osoba kwestionująca ważność zawartego małżeństwa powinna skierować do trybunału tzw. skargę powodową zaskarżającą małżeństwo. W dokumencie tym – który może pomóc zredagować nasz adwokat kościelny dla klientów w Szczecinie – zainteresowany musi przedstawić określony tytuł prawny (czyli jeden z wymienionych braków), na podstawie którego chce ubiegać się o rozpoczęcie procesu dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa, czyli o tzw. rozwód kościelny. Ponadto, powód powinien przedstawić historię związku, jak również wyznaczyć przynajmniej trzech świadków, których zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla Sądu Duchownego. Po rozpoznaniu przez sędziego skargi następuje oficjalne określenie przedmiotu sporu i rozpoczynają się czynności związane z postępowaniem dowodowym. Na tym etapie Sąd Biskupi przesłuchuje świadków wyznaczonych przez powoda (lub oboje małżonków, jeśli jedno z nich kwestionuje zasadność wszczęcia procesu) – może przy tym być obecny adwokat kościelny, dzięki czemu natychmiastowo zapoznaje się z materiałem dowodowym o kluczowym znaczeniu. Gdy sąd zgromadzi i przeanalizuje wszystkie zgłoszone dowody, dochodzi do publikacji akt procesowych. Wtedy adwokat kościelny, mogący wspierać wiernych także w Szczecinie i Kamieniu Pomorskim, formułuje głos obrończy i odpowiada na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, który zgodnie z prawem ma za zadanie stać na straży ważności małżeństwa i zbijać argumenty powoda. Po uzyskaniu moralnej pewności dotyczącej nieważności (lub wręcz przeciwnie) badanego małżeństwa Sąd Biskupi w Szczecinie wydaje wyrok, od którego strony – z pomocą adwokata kościelnego – mogą odwołać się do trybunału drugiej instancji.

Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński

Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński mieści się w budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 28E w Szczecinie. Jest Sądem Duchownym pierwszej instancji dla spraw małżeńskich, spornych i karnych dotyczących wiernych i duchownych należących do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W jej obrębie znajduje się 36 dekanatów (7 szczecińskich, 2 stargardzkie, a także m.in. Kamień Pomorski, Police, Drawno, Golczewo, Dziwnów czy Gryfice) oraz 273 parafie. Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska oraz Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska tworzą Metropolię Szczecińsko-Kamieńską.

Sąd Duchowny w Szczecinie otwarty jest dla interesantów od wtorku do piątku od 9.00 do 13.00, a ponadto we wtorki i czwartki między 15.00 a 18.00. Wierni mogą kontaktować się sekretariatem Sądu Biskupiego w Szczecinie, wybierając numer 735-918-147, a także pisząc na adres elektroniczny instytucji – metropolitalny@kuria.pl. Wszelkie pisma urzędowe należy z kolei kierować pod adresem ul. Królowej Korony Polskiej 28E, 70-485 Szczecin.

Jeśli zatem poszukujesz profesjonalnej pomocy prawnej dotyczącej stwierdzenia nieważności małżeństwa (tzw. rozwodu kościelnego) i mieszkasz w Szczecinie, Kamieniu Pomorskim lub w okolicach, czy też liczysz na poradę związaną z jakąkolwiek inną kwestią regulowaną przez przepisy prawa kościelnego, nasza kancelaria kanoniczna zachęca do kontaktu. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać zaistniały problem z korzyścią dla naszego klienta.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

    kancelaria-kanoniczna-poznan