Adwokat Kościelny w Świdnicy

Prawo kanoniczne to zespół norm regulujących rozmaite formalne aspekty działalności Kościoła. Dotyczą one każdego wiernego czynnie uczestniczącego w życiu Wspólnoty. Reprezentujący naszą kancelarię kanoniczną adwokat kościelny w Świdnicy i okolicach miasta, czyli na terenie Diecezji Świdnickiej, zapewnia wieloaspektowe wsparcie formalno-prawne wszystkim potrzebującym. Mimo że siedziba naszej kancelarii kanonicznej mieści się w sercu Wielkopolski, także w Świdnicy adwokat kościelny działający w jej imieniu jest otwarty na potrzeby wiernych szukających porady w związku ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa.

Adwokat kościelny to znawca z zakresu prawa kościelnego (a także wyznaniowego), który, dzięki upoważnieniu ordynariusza, może reprezentować wiernych w Sądzie Biskupim w Świdnicy i innych miastach Polski.

W czym może pomóc Ci adwokat kościelny w Świdnicy?

Statystyki potwierdzają, że większość spraw, którymi zajmują się kancelarie kanoniczne – w Świdnicy i nie tylko – dotyczy stwierdzenia nieważności małżeństwa, czyli tzw. rozwodu kościelnego. Wierny, który oczekuje pomocy adwokata kościelnego związanej z tą kwestią, może liczyć nie tylko na profesjonalne konsultacje, lecz również na pomoc w zredagowaniu skargi kierowanej do sądu, a po rozpoczęciu postępowania – na wielowymiarowe wsparcie na każdym etapie procesu. Zaangażowanie adwokata kościelnego w Świdnicy może również okazać się cenne dla wszystkich tych, którzy pragną skorzystać z procedury separacji małżeńskiej.

Nasza kancelaria kanoniczna kieruje swoje usługi prawne w Świdnicy także do osób duchownych. Jakich kwestii mogą one dotyczyć? Adwokat kościelny jest w stanie zagwarantować m.in. kompleksową obsługę prawną parafii, diecezji, fundacji czy organizacji kościelnej.

adwokat-koscielny-poznan

Co więcej, ekspert z naszej kancelarii kanonicznej może wesprzeć kościelne osoby publiczne w Świdnicy i innych miastach diecezji w sporach z władzą świecką bądź osobami prywatnymi, pomóc w tworzeniu różnego rodzaju dokumentów, czy też uczestniczyć w transakcjach dotyczących obrotu nieruchomościami Kościoła.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Świdnicy

Czym jest tzw. rozwód kościelny? Czy w Świdnicy wierni mogą skorzystać z tej instytucji? W tym miejscu pragniemy wyjaśnić, że „rozwód kościelny” to określenie niewłaściwe z prawnego punktu widzenia, ponieważ ani władza kościelna, ani świecka nie mogą przerwać ważnie zawartego przed ołtarzem małżeństwa. Jeśli jednak istnieją poważne podejrzenia, że danego związku w świetle przepisów kanonicznych nie powinniśmy traktować jako pełnoprawnego – proces dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa jest procedurą, za sprawą której w Świdnicy Sąd Biskupi może dociec prawdy w kwestii statusu badanego przymierza małżeńskiego. Jakiego rodzaju okoliczności mogą zatem przekonać trybunał kościelny do wydania orzeczenia o stwierdzeniu nieważności małżeństwa? Przede wszystkim szczególne przeszkody zrywające, czyli przeszkody:

Wieku (zbyt niskiego)

Pokrewieństwa

Pokrewieństwa prawnego

Powinowactwa

Niemocy płciowej

Istniejącego węzła małżeńskiego

Przyzwoitości publicznej

Uprowadzenia

Małżonkobójstwa

Ślubów zakonnych

Święceń kapłańskich

Różnicy religii

Kancelaria kanoniczna w Świdnicy może również pomóc wiernym w przygotowaniu do procesu, jeśli podejrzewają oni, że do nieważności małżeństwa doprowadziły braki dot. zgody małżeńskiej (dot. np. niedojrzałości psychicznej jednego z partnerów, symulacji zgody małżeńskiej, braku wystarczającej wiedzy dot. przymiotów małżeństwa, wymuszenia zgody małżeńskiej, czy też np. zaburzeń osobowości). Sąd Biskupi w Świdnicy może również zadecydować o stwierdzeniu nieważności małżeństwa w przypadku zaistnienia istotnych braków dotykających kwestii formy zawarcia małżeństwa.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – etapy

Postępowanie dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa w Świdnicy – czyli tzw. rozwodu kościelnego – może zostać rozpoczęte z inicjatywy wiernego, który skieruje do Sądu Biskupiego skargę powodową dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa. Jak już wspominaliśmy, w przypadku pojawienia się problemów z przygotowaniem dokumentu nasz adwokat kościelny w Świdnicy jest w stanie zadbać o jego ostateczny charakter. Pismo to musi bowiem wskazywać na określoną przesłankę, która powinna przekonać Sąd Duchowny do wszczęcia procesu ws. tzw. rozwodu kościelnego, a także ukazywać historię związku małżeńskiego oraz zawierać dane świadków (przyjmuje się, że minimum trzech) powołanych przez powoda. Po uznaniu przez Sąd Duchowny w Świdnicy skargi za zasadną i zapoznaniu się ze zdaniem drugiej ze stron dochodzi do oficjalnego ustalenia tytułu sporu. Kolejnym etapem procesu jest postępowanie dowodowe. W ramach tej procedury przedstawiane są różnego rodzaju dowody, w tym te ze świadków. Podczas ich przesłuchania (świadków ma prawo zgłosić również strona pozwana) na sali obecny może być adwokat kościelny, co wpływa na to, że zapoznaje się z bardzo istotnymi informacjami jeszcze przed publikacją akt. Po zakończeniu instrukcji sądowej strony i ich pełnomocnicy mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami. Adwokat kościelny w Świdnicy ma prawo również zgłosić dodatkowe dowody i uwagi. Głos zabiera również obrońca węzła małżeńskiego, który ma sposobność zaatakować linię obrony. W takim przypadku adwokat kościelny może odpowiedzieć na jego uwagi, tym samym umacniając pozycję reprezentowanej strony. W dalszej kolejności Sąd Biskupi w Świdnicy naradza się nad sprawą, a gdy uzyska moralną pewność co do ważności lub nieważności małżeństwa – wydaje wyrok. Zarówno obrońca węzła małżeńskiego, jak i strony mogą się od niego odwołać do sądu II instancji. Oczywiście również w tej kwestii jest w stanie pomóc adwokat kościelny reprezentujący naszą kancelarią kanoniczną w Świdnicy.

Sąd Biskupi Diecezji Świdnickiej

Sąd Biskupi w Świdnicy mieści się w budynku przy pl. św. Jana Pawła II 1. Stanowi trybunał I instancji dla spraw małżeńskich, spornych i karnych dla wiernych należących do Diecezji Świdnickiej. Diecezję tę tworzą 24 dekanaty (2 świdnickie, 3 wałbrzyskie, oprócz tego m.in. Ząbkowice Śląskie, Lądek-Zdrój, Kłodzko, Nowa Ruda czy Strzegom) oraz 120 parafii. Diecezja Świdnicka wraz z Diecezją Legnicką oraz Archidiecezją Wrocławska wchodzą w skład Metropolii Wrocławskiej. Metropolitalny Sąd Kościelny Archidiecezji Wrocławskiej stanowi trybunał II instancji dla spraw rozpatrywanych w Sądzie Biskupim w Świdnicy.

Sąd Duchowny w Świdnicy otwarty jest dla interesantów w poniedziałki i wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz od 15.00 do 18.00, a także w środy, piątki i drugie soboty miesiąca w godzinach od 9.00 do 13.00. Wierni mogą kontaktować się z instytucją, dzwoniąc pod numer 74 85-64-426. Adres elektroniczny trybunału to sad@diecezja.swidnica.pl. Wszelkie pisma urzędowe należy kierować pod adresem Sądu Biskupiego Diecezji Świdnickiej – pl. św. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica.

Jeśli zatem poszukujesz profesjonalnej pomocy adwokata kościelnego, który w Świdnicy udzieli Ci konsultacji lub będzie reprezentował Twoją sprawę w Sądzie Biskupim – służymy wiedzą i doświadczeniem.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

    kancelaria-kanoniczna-poznan