Adwokat Kościelny w Warszawie

Stwierdzenie nieważności małżeństwa (tzw. rozwód kościelny), separacja małżeńska czy rozmaite aspekty funkcjonowania instytucji Kościoła i uczestnictwa wiernych w życiu Wspólnoty – wszystkie te kwestie regulują przepisy prawa kościelnego. Choć nie każdy wierny zdaje sobie z tego sprawę, biorąc udział w sprawowaniu kultu religijnego spotyka się z nimi nieustannie. Co jednak w sytuacji, gdy dana osoba ma problem z interpretacją poszczególnych norm i nie wie, jak postąpić słusznie z punktu widzenia prawa i nauczania Kościoła? W takim przypadku może zgłosić się do kancelarii kanonicznej – w Warszawie cenne wsparcie merytoryczne jest w stanie jej zagwarantować nasz adwokat kościelny.

Chociaż jego siedziba mieści się w Poznaniu, biegły służy pełnym wsparciem także mieszkańcom stolicy. Ukończone studia na kierunku prawo kanoniczne, niezbędne uprawnienia oraz doskonała znajomość prawa świeckiego pozwalają mu nieść skuteczną pomoc także w sytuacjach, gdy zaistniały problem trzeba rozważyć w odniesieniu do prawa państwowego. Adwokat kościelny w Warszawie może spotkać się z klientem, a także udzielić mu konsultacji zdalnej, wybierając preferowaną przez zainteresowanego formę kontaktu. Dzięki biskupiemu dekretowi jest upoważniony również do reprezentowania stron w Sądzie Biskupim w Warszawie i innych miastach Polski.

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny w Warszawie?

Jeśli chcielibyśmy wymienić sprawy, którymi najczęściej zajmują się adwokaci kościelni, z pewnością należy zacząć od stwierdzenia nieważności małżeństwa. W Warszawie, choć nie tylko w stolicy, w większości przypadków to właśnie w związku z wątpliwościami odnośnie do procedury „rozwodu kościelnego” wierni zwracają się o pomoc do prawników kościelnych. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że adwokat kościelny z naszej kancelarii jest w stanie zaoferować nie tylko rzetelne wsparcie przedprocesowe, lecz także udział we wszczętym przez Sąd Duchowny w Warszawie procesie dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa. Oprócz tego zapewnia pomoc formalną w sprawach związanych z separacją małżeńską, a także rozjaśnia wszelkie wątpliwości dotyczące innych kwestii prawnych. Warto wiedzieć, że kancelaria kanoniczna często współpracuje również z osobami duchownymi – np. w kwestii obsługi prawnej podmiotów życia kościelnego, diecezji, parafii czy fundacji, opiniowania lub tworzenia dokumentów prawnych czy też zarządu majątkiem Kościoła. Może także chronić prawa stron w trakcie sporów z organami władzy świeckiej czy też służyć doradztwem związanym z ochroną danych osobowych parafian.

adwokat-koscielny-poznan

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Warszawie

Próbując omówić specyfikę procesów małżeńskich, trzeba wspomnieć na początku, że stwierdzenie nieważności małżeństwa w Warszawie i innych regionach naszego kraju nazywane jest potocznie „rozwodem kościelnym”. Jest to określenie nieprecyzyjne, błędne, ponieważ interesująca nas kościelna procedura nie ma na celu przerwania węzła małżeńskiego, lecz wykazanie, że dane małżeństwo nigdy nie mogło być uznawane za ważne. Jakie okoliczności wpływają negatywnie na kwestię legalności związku? Przede wszystkim zaistnienie tzw. przeszkód zrywających, czyli przeszkód:

Wieku (zbyt niskiego)

Niezdolności małżeńskiej (np. impotencji)

Braku przynależności do Kościoła katolickiego (braku chrztu)

Pokrewieństwa (w linii prostej; do czwartego stopnia linii bocznej)

Pokrewieństwa prawnego (w linii prostej; do drugiego stopnia linii bocznej)

Przyzwoitości publicznej

Powinowactwa (w linii prostej)

Święceń kapłańskich

Ślubów zakonnych (ślubów czystości)

Węzła małżeńskiego (zawartego wcześniej małżeństwa)

Małżonkobójstwa

Uprowadzenia

Co więcej, prawo kanoniczne mówi również o brakach dot. sfery psychicznej współmałżonków (brakach związanych ze zgodą małżeńską) oraz brakach odnośnie do formy. Sąd Biskupi w Warszawie może zatem wszcząć postępowanie małżeńskie, jeśli istnieją powody, by przypuszczać, że jedno ze współmałżonków w momencie zawarcia związku doświadczało zaburzeń osobowości lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, było niedojrzałe, borykało się z uzależnieniem (od środków odurzających, hazardu czy innych osób), nie posiadało wiedzy na temat przymiotów małżeństwa sakramentalnego lub świadomie je odrzucało. Jeśli natomiast chodzi o braki dot. formy zawarcia małżeństwa, do uznania przez trybunał przymierza małżeńskiego za nieważne mogą doprowadzić znaczące uchybienia proceduralne.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

Postępowanie dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa w Warszawie (tzw. rozwodu kościelnego) może zostać rozpoczęte przez Sąd Duchowny po rozpoznaniu i przyjęciu skargi powodowej. W dokumencie tym powód (jedno ze współmałżonków) przedstawia historię związku, określa przeszkodę jego zdaniem czyniącą małżeństwo nieważnym od samego początku oraz wybiera świadków, którzy zostaną przesłuchani w trakcie procesu. W przygotowaniu dokumentu rzetelną pomoc może okazać mu kancelaria kanoniczna. Następnie dochodzi do określenia przedmiotu sporu i wszczęcia przez trybunał procedury dowodowej. To właśnie wtedy sąd zapoznaje się ze wszystkimi zgromadzonymi dokumentami, przesłuchuje świadków i wysłuchuje biegłych. Potem dochodzi do publikacji sądowych akt. Wynajęty przez strony adwokat kościelny w Warszawie i trybunale w każdym innym mieście może wziąć w obronę argumenty reprezentowanego klienta, przygotowując odpowiedni dokument, a także odpowiedzieć na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego. Jeśli mimo przekonania powoda o nieważności zawartego małżeństwa Sąd Duchowny w Warszawie uzna, że nie ma podstaw do ogłoszenia małżeństwa niepełnoprawnym, adwokat kościelny może apelować do sądu II instancji.

Sąd Metropolitalny Warszawski

Sąd Metropolitalny w Warszawie znajduje się przy ul. Nowogrodzkiej 49. Stanowi trybunał pierwszej instancji dla wiernych z Archidiecezji Warszawskiej, Diecezji Warszawsko-Praskiej i Ordynariatu Polowego. Wraz z Diecezją Płocką wspomniane jednostki administracyjne tworzą Metropolię Warszawską. Archidiecezja Warszawska liczy 25 dekanatów (m.in. staromiejski, bielański, mokotowski, wolski, kampinoski, pruszkowski, warecki i raszyński) i 212 parafii. Diecezja Warszawsko-Praska natomiast – 21 dekanatów (6 warszawskich, oprócz tego m.in. miński, aniński, otwocki, legionowski i wołomiński) oraz 184 parafii. Ordynariat polowy to z kolei biskupstwo polowe obejmujące cały kraj oraz kontyngenty wojskowe. Dzieli się na 9 dekanatów przypisanych do poszczególnych rodzajów sił zbrojnych (m.in. sił lądowych, powietrznych, marynarki wojennej czy żandarmerii). Sąd Duchowny w Warszawie to również trybunał II instancji dla Metropolitalnego Sądu Duchownego Archidiecezji Poznańskiej. Tę samą rolę pełni dla niego poznański Sąd Biskupi.

Sąd Metropolitalny Warszawski otwarty jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 oraz w soboty od godz. 9.00 do 13.00. Petenci mogą także skontaktować się z Sądem Biskupim w Warszawie, dzwoniąc pod numer 22 628 53 06 lub 22 522 84 40. Wszelkiego rodzaju pisma należy kierować na adres ul. Nowogrodzka 49, I p., 00-695 Warszawa.

Nasz adwokat kościelny w Warszawie jest w stanie zapewnić pomoc każdemu, kto pragnie dowiedzieć się więcej na temat przepisów regulujących funkcjonowanie instytucji Kościoła bądź boryka się z problemem natury prawnej. Służy także pełnym wsparciem formalnym dotyczącym stwierdzenia nieważności małżeństwa w Warszawie. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

    kancelaria-kanoniczna-poznan