Adwokat Kościelny w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

Adwokat kościelny reprezentujący naszą kancelarię kanoniczną propozycję współpracy kieruje także do wiernych należących do Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Oznacza to, że zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wielkopolskim adwokat kościelny jest w stanie zapewnić potrzebującym konsultacje z zakresu prawa kanonicznego (oraz wyznaniowego), pomóc w kwestiach formalnych związanych np. z redakcją dokumentów o charakterze prawnym, czy też zapewnić pełną obsługę przedprocesową i procesową w związku z postępowaniem dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa w Zielonej Górze (czyli z tzw. rozwodem kościelnym). Nasz adwokat kościelny gotowy jest pomagać klientom w Sądzie Biskupim w Gorzowie Wielkopolskim, czyli w Sądzie Kościelnym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w sprawach dotyczących kwestii małżeńskich, a także w sprawach spornych czy karnych.

Kim właściwie jest adwokat kościelny, który m.in. w Gorzowie Wielkopolskim służy pomocą wszystkim potrzebującym rzeczowej porady? Prawnikiem, którego specjalizacją jest prawo kanoniczne, czyli system norm regulujących każdy aspekt formalnej działalności Kościoła katolickiego. Ukończone studia na kierunku prawo kanoniczne oraz specjalny dekret biskupi czynią go osobą idealnie przygotowaną do zapewniania wiernym kompleksowego wsparcia prawniczego. Niezależnie zatem od tego, z jakim kłopotem mierzą się wierni w Zielonej Górze czy Gorzowie Wielkopolskim – kancelaria kanoniczna, którą reprezentuje nasz adwokat kościelny, jest w stanie zagwarantować indywidualne, wieloaspektowe podejście do każdego problemu dotykającego istoty prawa kościelnego. Zainteresowani mogą zasięgnąć porady telefonicznej lub mailowej, czy też skorzystać z konsultacji podczas umówionego spotkania z naszym adwokatem kościelnym w Zielonej Górze lub w okolicach serca Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim?

Wierni Kościoła katolickiego zamieszkujący Zieloną Górę bądź Gorzów Wielkopolski najczęściej mogą poszukiwać w kancelarii kanonicznej pomocy w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa, instytucji prawnej powszechnie nazywanej „rozwodem kościelnym”. Adwokat kościelny – podczas spotkania lub zdalnie – jest w stanie precyzyjnie opisać zainteresowanemu przebieg postępowania w Sądzie Biskupim w Gorzowie Wielkopolskim, wytłumaczyć, w jakich przypadkach wierny może się o nie starać oraz jakie są w danym przypadku szanse – jego zdaniem – na to, że Sąd Duchowny postanowi wszcząć postępowanie. Następnie adwokat kościelny może wesprzeć klienta w przygotowaniu skargi powodowej kierowanej do trybunału, zawierającej takie elementy jak: adekwatny tytuł prawny, na podstawie którego wierny z województwa lubuskiego, np. z Zielonej Góry, pragnie ubiegać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa; historia związku czy personalia wyznaczonych świadków. Jak wspominaliśmy – po rozpoczęciu postępowania dotyczącego tzw. rozwodu kościelnego w Sądzie Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim adwokat kościelny jest w stanie zaoferować klientowi pełną opiekę prawną na każdym etapie postępowania. Innym rodzajem spraw małżeńskich, których koordynowania podejmuje się adwokat kościelny w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i innych miastach Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej są te dotyczące instytucji separacji małżeńskiej.

adwokat-koscielny-poznan

Rzecz jasna sprawy małżeńskie, czyli przede wszystkim tzw. rozwód kościelny, to tylko część – choć bardzo reprezentatywna – wszystkich spraw, którymi zajmują się kancelarie kanoniczne w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i wszystkich tych miastach Polski, w których znajdują się Sądy Biskupie. Rzetelna pomoc prawna może dotyczyć zarówno osób świeckich poszukujących objaśnienia zawiłych nierzadko przepisów prawa kościelnego, jak i osób duchownych – kapłanów czy zakonników. W tym przypadku zaangażowanie adwokata kościelnego może koncentrować się na kwestiach takich jak ochrona danych osobowych wiernych, zarząd majątkiem kościelnym, pośrednictwo w zawieraniu umów handlowych, redakcja dokumentów o znaczeniu prawnym czy kompleksowa obsługa prawna parafii, diecezji lub instytutów życia konsekrowanego. Co istotne, nasza kancelaria kanoniczna – działająca także m.in. w Zielonej Górze – może zapewnić wsparcie duchownym w kanonicznych sprawach karnych, a także w sytuacji, gdy wejdą oni w spór z władzą świecką (np. z organami administracji państwowej).

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim

Co pokazuje praktyka kancelarii kanonicznych – nie tylko w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, lecz również w innych ośrodkach diecezjalnych na terenie naszego kraju to właśnie stwierdzenie nieważności małżeństwa jest procedurą, która spotyka się z największym zainteresowaniem ze strony wiernych. Czy możemy nazywać ją „rozwodem kościelnym”? Nie jest to określenie precyzyjne i poprawne z punktu widzenia prawa kanonicznego. Ważnie zawarte małżeństwo jest bowiem niezniszczalne i przerwać je może wyłącznie śmierć jednego ze współmałżonków. W Zielonej Górze – ani w Sądzie Biskupim w żadnym innym mieście – tzw. rozwód kościelny nie może zatem zostać zasądzony przez trybunał kanoniczny. Jeśli jednak zawarciu małżeństwa – to ważne, że mówimy o stanie faktycznym w momencie zawarcia tego przymierza – towarzyszyły opisane przez Kodeks prawa kanonicznego przeszkody, Sąd Duchowny w Gorzowie Wielkopolskimi może uznać małżeństwo za nieważne od samego początku. Jakiego rodzaju wady uwzględnia ten najważniejszy dokument prawa kanonicznego? Przeszkody zrywające, do których zaliczamy przeszkody:

Zbyt niskiego wieku partnerów

Poniżej 16 lat w odniesieniu do mężczyzny lub 14 lat w przypadku kobiety, kwestię tę precyzuje Episkopat.

Pokrewieństwa

W linii prostej; do czwartego stopnia w linii bocznej.

Pokrewieństwa prawnego

W linii prostej.

Powinowactwa

Niezdolności małżeńskiej

Uprowadzenia

Małżonkobójstwa

Przyzwoitości publicznej

Różnicy religii

Przyjętych święceń kapłańskich

Złożonych ślubów czystości

Istniejącego małżeństwa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Zielonej Górze może również dojść do skutku, jeśli powód wykaże, że zawarciu małżeństwa towarzyszyły braki dot. zgody małżeńskiej. Przesłanki te w głównej mierze dotyczą sfery psychicznej współmałżonków – m.in wyrażenia niepełnowartościowej zgody małżeńskiej, braku wystarczającej wiedzy na temat istoty tej instytucji, współmałżonka czy obowiązków małżeńskich, odrzucenia ważnych przymiotów małżeństwa, czy też wpływających na charakter wyrażonej zgody zaburzeń osobowości. Sąd Biskupi w Gorzowie Wielkopolskim może również zadecydować o stwierdzeniu nieważności małżeństwa w przypadku istotnych uchybień formalnych dot. przebiegu ceremonii ślubnej.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – etapy

Wszyscy poszukujący pomocy adwokata kościelnego w Zielonej Górze czy Gorzowie Wielkopolskim powinni pamiętać, że postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa może zostać zainicjowane przez Sąd Duchowny po rozpoznaniu skargi powodowej skierowanej przez jedno z partnerów. W przygotowaniu dokumentu i wyborze świadków pomóc może, jak wspominaliśmy, kancelaria kanoniczna. W Gorzowie Wielkopolskim, w Sądzie Duchownym, następnie dochodzi do ustalenia przedmiotu sporu oraz wszczęcia postępowania dowodowego. Jego centralnym punktem jest przesłuchanie wyznaczonych przez strony (bo może powołać ich także strona pozwana) świadków, któremu przysłuchuje się adwokat kościelny, dzięki czemu natychmiast zyskuje dostęp do informacji o kluczowym znaczeniu. W dalszej kolejności opublikowane zostają akta procesowe, a adwokat kościelny – w Zielonej Górze czy Gorzowie Wielkopolskim przedstawiciel kancelarii kanonicznej – odpowiada na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego. Następnie Sąd Biskupi wydaje wyrok. Jeśli trybunał dojdzie do wniosku, że stwierdzenie nieważności małżeństwa nie jest w danym przypadku uzasadnione, stronom przysługuje możliwość odwołania się do sądu II instancji.

Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim, w gmachu przy ul. Żeromskiego 22. Stanowi sąd I instancji dla spraw napływających z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Diecezję tę tworzy 30 dekanatów (3 gorzowskie i 3 zielonogórskie, oprócz tego m.in. Drezdenko, Sulęcin, Kostrzyn, Rokitno czy Sława) oraz 270 parafii. Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska wraz z Diecezją Koszalińsko-Kołobrzeską oraz Archidiecezją Szczecińsko-Kamieńską tworzą Metropolię Szczecińsko-Kamieńską. Trybunałem II instancji dla Sądu Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim jest Sąd Metropolitalny w Szczecinie.

Sąd Duchowny ten – właściwy także dla mieszkańców Zielonej Góry – jest otwarty dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00. Wierni mogą także kontaktować się z sekretariatem Sądu Biskupiego w Gorzowie Wielkopolskim, wybierając numer 95 720-48-20, bądź pisząc na adres e-mail instytucji: tribunal@zgora-gorzow.opoka.org.pl. Wszelkie pisma urzędowe należy kierować pod adresem Sądu Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim: ul. Żeromskiego 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski, skrytka pocztowa 875.

Wszystkich wiernych poszukujących profesjonalnego wsparcia prawnego z zakresu prawa kościelnego – z Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i innych miejscowości Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią kanoniczną.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

kancelaria-kanoniczna-poznan