Adwokat Kościelny w Łodzi

Każdy wierny szukający profesjonalnego doradztwa z obszaru prawa kanonicznego – lub prawa wyznaniowego, które określa m.in. zobowiązania członków Kościoła względem władzy świeckiej – ma prawo skorzystać z pomocy adwokata kościelnego. W Łodzi, a więc w sercu Metropolii Łódzkiej, może być to prawnik z naszej kancelarii kanonicznej, który z zaangażowaniem podejmie się współpracy także z wiernymi zamieszkującymi to jedno z największych miast Polski oraz jego okolice. Efektywne współdziałanie z adwokatem kościelnym z naszej kancelarii może opierać się na konsultacjach telefonicznych, mailowych bądź spotkaniach osobistych w dogodnym dla zainteresowanego miejscu.

Sprawy, których podejmuje się adwokat kościelny w Łodzi, mogą dotyczyć m.in. stwierdzenia nieważności małżeństwa (procedury nazywanej „rozwodem kościelnym”), instytucji separacji czy innych zagadnień związanych bezpośrednio z normami prawa kościelnego. Zaufana kancelaria kanoniczna pomoże klientom z Łodzi również w sporządzaniu różnego rodzaju dokumentów o charakterze prawnym. Bez względu na charakter problemu – doświadczony adwokat kościelny zapewnia wieloaspektowe podejście do sprawy i pełną dyskrecję.

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny w Łodzi?

Jak powszechnie wiadomo, adwokat kościelny – w Łodzi i nie tylko – zapewnia potrzebującym cenną pomoc dot. procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa (tzw. rozwodu kościelnego). Nie ogranicza się ona wyłącznie do konsultacji – kancelarie kanoniczne, takie jak ta reprezentowana w Łodzi przez naszego prawnika kanonicznego, wspierają także wiernych Kościoła katolickiego w wielu innych sprawach dotykających materii prawa kanonicznego bądź wyznaniowego. Warto pamiętać także, że adwokat kościelny propozycję pomocy kieruje również do osób duchownych – może ona obejmować zarówno rozwiązywania zaistniałych nagle problemów prawnych (dotyczących np. redakcji lub opiniowania dokumentów), jak i długofalowej obsługi prawnej parafii, diecezji lub zakonów. Kancelaria kanoniczna służy duchownym wsparciem również wtedy, gdy problem dotyczy zarządzania majątkiem Kościoła, ochrony danych osobowych wiernych czy też konfliktów z organami władzy świeckiej.

adwokat-koscielny-poznan

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Łodzi

Określenie rozwód kościelny, choć powszechnie używane (a nawet nadużywane) jest nieprecyzyjne. Oznaczałoby ono bowiem, że władza kościelna może przerwać niezniszczalny i nierozerwalny węzeł małżeński. Mimo to należy uwzględnić, że między nupturientami nie zawsze dochodzi do powstania dozgonnego węzła – mowa wtedy o małżeństwie nieważnym. Jakie mogą być tytuły prawne wiodące do stwierdzenia nieważności małżeństwa w Łodzi i nie tylko? W pierwszej kolejności zaliczamy do nich szczególne przeszkody zrywające, które mogą dotyczyć kwestii takich jak:

Niezdolność płciowa jednego z partnerów

Zbyt młody wiek jednego z partnerów

Pokrewieństwo, pokrewieństwo prawne lub powinowactwo partnerów

Uprowadzenie jednego z partnerów przez drugą osobą w związku

Małżonkobójstwo

Zabicie lub udział w zabójstwie poprzedniego partnera lub partnera bądź partnerki obecnego współmałżonka.

Istniejący już związek małżeński

Śluby czystości złożone przez jedno z partnerów

Posiadanie święceń kapłańskich przez jedno z partnerów

Przyzwoitość publiczna

Odmienność religii nupturientów

Sąd Duchowny może podjąć decyzję o stwierdzeniu nieważności małżeństwa w Łodzi, jeśli któraś z wymienionych przeszkód istniała w momencie zawarcia małżeństwa przez obecnych współmałżonków. Co więcej, do tzw. rozwodu kościelnego mogą również doprowadzić braki dot. zgody małżeńskiej – tu mamy na myśli m.in. symulację konsensusu, brak wystarczającej wiedzy na temat instytucji małżeństwa, działanie pod presją osób trzecich czy też np. różnego rodzaju poważne zaburzenia osobowości (m.in. zaburzenia lękowe bądź uzależnienie od środków odurzających, hazardu lub seksu). Do stwierdzenia nieważności małżeństwa w Łodzi mogą prowadzić również uchybienia związane z formą ceremonii ślubnej – zaliczamy do nich np. brak świadków ślubu bądź brak stosownych uprawnień celebransa.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

Postępowanie ws. stwierdzenia nieważność małżeństwa (tzw. rozwodu kościelnego) w Łodzi siłą rzeczy przybiera podobny kształt jak analogiczne sprawy rozpatrywane w Sądach Duchownych w innych ośrodkach diecezjalnych. W pierwszej kolejności zatem nasz adwokat kościelny w Łodzi może spotkać się z zainteresowanym i udzielić mu wstępnej konsultacji w związku z możliwością wniesienia do sądu skargi powodowej dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa. Następnie jest w stanie pomóc mu zredagować dokument, szczegółowo wskazując na odpowiedni w tym konkretnym przypadku tytuł prawny, który może doprowadzić do tzw. rozwodu kościelnego. Co istotne – kancelaria kanoniczna może również pomóc powodowi (a także drugiej stronie) w sporządzeniu listy świadków, którzy zostaną przesłuchani w trakcie postępowania dowodowego w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa w Łodzi.

Po przyjęciu skargi powodowej przez Sąd Duchowny i ustaleniu przedmiotu sporu trybunał zapoznaje się z przedstawionymi dowodami, w tym dowodami ze świadków. Do przebywania na sali podczas sądowego badania świadków uprawnieni są reprezentujący strony adwokaci kościelni, co zapewnia prawnikom natychmiastowy dostęp do kluczowych, nierzadko, dowodów. W dalszej kolejności sąd upublicznia akta procesowe. Adwokat kanoniczny biorący udział w procesie w Łodzi może w ramach uprawnień jeszcze raz zaprezentować stanowisko swojego mocodawcy i podkreślić wagę przedstawianych przezeń dowodów, a także udzielić odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego. Jeśli Sąd Duchowny w Łodzi ostatecznie nie przyzna racji powodowi i nie wyda orzeczenia dot. nieważności małżeństwa – powód (ale też strona przeciwna) ma prawo skierować sprawę do trybunału II instancji. I w tym przypadku zainteresowany może liczyć na pełne wsparcie adwokata kościelnego.

Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu

Trybunał Metropolitalny Łódzki znajduje się w Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 3. Pełni rolę Sądu Duchownego I instancji dla spraw o podłożu karnym, spornym lub małżeńskim napływających z Archidiecezji Łódzkiej oraz trybunału II instancji dla Sądu Biskupiego w Łowiczu. Archidiecezję Łódzką tworzy 27 dekanatów (12 łódzkich, oprócz tego m.in. brzeziński, pabianicki, stryjkowski czy bełchatowski) oraz 219 parafii (w tym aż 65 łódzkich) Archidiecezja Łódzka z Diecezją Łowicką tworzą Metropolię Łódzką. Rolę Sądu Duchownego II instancji dla Trybunału Metropolitalnego Łódzkiego pełni Sąd Metropolitalny Warszawski.

Kancelaria Sądu Duchownego w Łodzi otwarta jest od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 14.00. Co więcej, interesanci mogą skontaktować się z instytucją, dzwoniąc pod numer 42 66-48-748 lub pisząc pod adresem e–mail trybunal@archidiecezja.lodz.pl. Pisma urzędowe należy nadsyłać na adres korespondencyjny instytucji: Trybunał Metropolitalny Łódzki, ul. ks. Ignacego Skorupki 3, 90-458 Łódź.

Adwokat kościelny w Łodzi – działający w imieniu naszej kancelarii kanonicznej – jest zatem gotowy zapewnić kompleksową opiekę prawną wszystkich wiernym mierzącym się z problemem, który dotyczy jednego z formalnych aspektów funkcjonowania Kościoła katolickiego. Bez znaczenia więc, czy sprawa obejmuje stwierdzenie nieważności małżeństwa w Łodzi, czy też zgoła innej kwestii; rzeczowe podejście do problemu, zaangażowanie oraz doświadczenie naszego adwokata kościelnego mogą pozwolić klientowi w pełni zrozumieć istotę danego zagadnienia, jak również – podjąć działania korzystne z perspektywy wiernego Kościoła katolickiego.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

    kancelaria-kanoniczna-poznan